MANAŽMENT
TANCA

Manažment tanca

Manažment aktivít PlaST zameraných na profesionalizáciu podmienok pre tvorcov súčasného tanca

Zámerom projektu je manažment realizácie systémových riešení smerujúcich k profesionalizácii podmienok tanečných tvorcov v oblasti súčasného tanca. Tento cieľ bude dosahovaný prostredníctvom profesionalizácie aktivít na troch úrovniach:

1. komunikácia medzi tanečnými umelcami a ich zastrešujúcim reprezentantom – Platformou pre súčasný tanec,

2. komunikáciou PlaST smerom k inštitúciám a verejnosti,

3. prípravou odborných podkladov štúdie projektu Choreografického centra.

Hlavným riešením je vytvorenie funkčnej komunikačnej infraštruktúry s profesionálnou manažérskou správou. Bázou pre túto informačnú sieť bude virtuálna kancelária s koordinačnou funkciou priebežných aktivít správnej rady PlaST. Jej konkrétnym výstupom bude webový portál, ktorý sa vo svojich dvoch jazykových mutáciách (slovenskej a anglickej) stane medzinárodnou verejnou informačnou databázou súčasného tanca na Slovensku. Webstránka zastreší aj akútnu potrebu vnútorného komunikačného kanála medzi správnou radou a členmi PlaST.

Súčasťou aktivít tohto projektu je aj prípravná fáza budovania Choreografického centra, ktoré má v budúcnosti zabezpečovať fyzickú oporu nateraz virtuálne budovanej infraštruktúry. Táto fáza bude obsahovať konzultačný workshop (určený pre správnu radu a manažérsku zložku PlaST) pod vedením zahraničného lektora slúžiaci na zhromažďovanie know-how o fungovaní takejto inštitúcie.

Iniciátorom a hlavným realizátorom projektu je občianske združenie Platforma pre súčasný tanec (PlaST). Manažment komunikácie má na starosti Jakub Turčan, kultúrny manažér.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.