sk/en
close

Bratislava v pohybe

Festival BRATISLAVA V POHYBE vznikol v roku 1997 a na jeho formovaní sa podieľala komunita tanečníkov a pedagógov združených v Asociácii súčasného tanca, ktorá bola založená v roku 1996. Cieľom Asociácie súčasného tanca bolo organizovanie aktivít pre tanečnú komunitu s tromi piliermi: vzdelávanie, prezentácia súčasného tanca a jeho reflexia. Víziou bol vytvorenie centra – miesta v Bratislave, kde by sa slovenský tanec sa mohol prezentovať a rozvíjať. Neskôr sa k tomuto základu pridružili ambície vytvoriť informačné centrum a nadväzovať medzinárodnú spoluprácu. Festival svojim spôsobom nadviazal na tradíciu prezentácie špičkového francúzskeho súčasného tanca, ktorú v meste vybudoval prvý riaditeľ Francúzskeho inštitútu v Bratislave Luc Bouiniol Laffont. Z jeho iniciatívy sa tu tri roky konali rôzne projekty zamerané na podporu súčasnej tvorby vrátane festivalu pod názvom Bratislava en Movement. Bolo len prirodzené, že sme chceli pokračovať v tom, čo sa už úspešne v predošlých rokoch naštartovalo a s veľkým rešpektom sme so súhlasom inštitútu prevzali názov podujatia.

V roku 2000 sa festival odčlenil od aktivít Asociácie súčasného tanca a jeho organizáciu prebrala novovytvorená Asociácia Bratislava v pohybe. Po prvých troch ročníkoch sa riaditeľkou festivalu stala Miroslava Kovářová a je ňou dodnes. Personálne zázemie festivalu dnes tvorí šesť ľudí, umelecká a výkonná riaditeľka (Miroslava Kovářová), výkonná manažérka (Katarína Figula), PR manažérka (Dana Freyerová), grafický dizajner (Oleg Fintora), technický konzultant (Juraj Ridl) a učtovníčka (Ľubica Roháriková).

navštíviť web