sk/en
close

Divadlo Štúdio Tanca

Divadlo Štúdio tanca pôsobí od roku 1998 v Banskej Bystrici. Jedinečné vo svojom umeleckom zameraní razí cestu autorskej tvorby, ktorá rešpektuje umelcov v ich tvorivom vyjadrení a názore a kontinuálne podporuje vznik pôvodných tanečných inscenácií a ich pravidelné uvádzanie.

Autenticita, aktuálnosť a silný medzinárodný umelecký súbor v spoločnom menovateli súčasného tanca, to je Divadlo Štúdio tanca. V rámci svojho poslania premiérovo uviedlo 55 celovečerných inscenácií, z toho 5 predstavení pre deti a mnoho exteriérových a edukatívnych tanečných projektov. Za 22 rokov pôsobenia na slovenskej divadelnej scéne uviedlo viac ako 1400 predstavení, z toho 350 na hosťujúcich domácich a zahraničných scénach a svoju tvorbu prezentovalo pred viac ako 120 000 divákmi. Od roku 2010 ako jediný zriaďovaný subjekt na Slovensku pôsobí na vlastnej stálej scéne.

Reflektujúc na aktuálnu spoločensko-politickú situáciu z obdobia rokov 2014-2017 sa Divadlo Štúdio tanca stalo aj občiansky činným subjektom – ako priamy oponent názorov spochybňujúcich potrebu súčasného umenia. V tomto postoji zotrváva dodnes, uvedomujúc si potrebu stráženia hodnôt demokracie a ľudskosti.

Divadlo Štúdio tanca produkcie pravidelne uvádza na viacerých domácich scénach a Slovensko reprezentovalo na prestížnych medzinárodných festivaloch v Česku, Poľsku, Maďarsku, Bosne a Hercegovine, Rusku, Nemecku, Taliansku, Belgicku, Francúzsku, Švajčiarsku, Egypte, Japonsku, Indii, Paname a Dominikánskej republike. Charakteristické umelecké atribúty mu priniesli množstvo ocenení, o.i. je držiteľom Ceny primátora Mesta B. Bystrica a Ceny Ministra kultúry SR.

K úspechom minulých sezón nepochybne patria projekty 3×20 Muži (4 hlavy/E na x/Pravý uhol) a 3×20 Ženy, v ktorých slovenskí umelci Andrej Petrovič, Lukáš Homola, Tibor Trulik a umelkyne Martina Hajdyla Lacová, Lívia Méndez Marín Balážová, Zuna Kozánková (Squat/Čin/Spaces) priniesli výsostne aktuálne témy. 

Projekt 3×20 Ženy získal prestížnu cenu DOSKY 2019 za mimoriadny počin v tanečnom divadle. 

Zriaďovateľom divadla je Banskobystrický samosprávny kraj.

navštíviť web