sk/en
close

Divadlo Pôtoň

Divadlo Pôtoň vzniklo v roku 2000 a programovo sídli na slovenskom vidieku. Inscenácie vychádzajú z terénnych výskumov a ohraničuje ich naliehavá spoločenská téma (Terra Granus – repatrientské výmeny medzi ČSR a Maďarskom, Psota – chudoba na Slovensku, Krajina nepokosených lúk – národná identita Slovákov). Divadlo realizuje vzdelávacie projekty prepájajúce umenie s inými odbormi (sociológia, etnografia, história). Tieto projekty sú zamerané najmä na vzdelávanie publika a rozvoj kritického myslenia. Priestor v kultúrnom centre majú aj workshopy pre profesionálov ale i laickú verejnosť, rezidenčné tvorivé pobyty pre slovenských a zahraničných tvorcov. Od roku 2015 divadlo prevádzkuje aj kino, ktorého program je zameraný najmä na súčasnú európsku kinematografiu. Divadlo Pôtoň vo svojich priestoroch uvádza viac než 150 podujatí a navštevuje ho približne 6000 divákov ročne.  Je nositeľom viacerých ocenení za umeleckú činnosť a neformálne vzdelávanie.

navštíviť web