sk/en
close

Nová Cvernovka

Kultúrne a kreatívne centrum, ktoré prevádzkuje Nadácia Cvernovka, sídli v areáli bývalej chemickej priemyslovky na Račianskej 78 v Bratislave. Okrem multifunkčných priestorov, vonkajšej terasy, pódia, komunitnej záhrady, verejného parku, detského ihriska a verejnej knižnice tu sídli 132 umeleckých a tvorivých atelierov. Areál poskytuje široké spektrum kultúrnych a vzdelávacích programov z oblasti hudby, výtvarného umenia, literatúry, filmu, divadla a multižánrových aktivít. K dispozícií je bezbariérový prístup aj internetové pripojenie.

Naším cieľom je vytvárať zázemie nielen pre ateliéry/ kreatívcov/ umelcov/ komunitu, ale aj pre široké spektrum kultúrnych a vzdelávacích programov dostupných pre verejnosť. Sme žitá komunita, ktorej hodnoty sú sloboda, zodpovednosť, otvorenosť, spolupráca, tvorivosť, rozmanitosť, občianska uvedomelosť, experimentálnosť a sebarealizácia.Dlhodobo vytvárame priestor pre dialóg medzi kultúrou, umením, ekológiou, vedou a občianstvom. Bojujeme proti xenofóbii, diskriminácii, rasizmu a predsudkom. Angažujeme sa v oblasti udržateľnosti a ekológie, prinášame inovatívne riešenia. Sme slobodní a otvorení voči ostatným, aj voči prostrediu, v ktorom pôsobíme.

navštíviť web