SPÄŤ NA NOVINKY

V Trnave bude viac tanca

Divadlo Jána Palárika, kultúrne centrum Malý Berlín, Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu a Štúdio tanca a pohybu Alegria sa rozhodli spoločne vytvoriť dlhodobú programovú a vzdelávaciu iniciatívu pod názvom Tanečný plán pre Trnavu. Jej cieľom je bližšie zoznámiť trnavských divákov so súčasným tancom a performatívnym umením.

Pôvodne sa mali aktivity tejto iniciatívy rozbehnúť už začiatkom marca. Nástup epidémie a s ňou spojených opatrení si však rýchlo vyžiadali zrušenie všetkých naplánovaných predstavení i vzdelávacích workshopov. Viac súčasného tanca bude v Trnave teda od septembra.

Trnava ako mesto s dynamicky sa rozvíjajúcou kultúrnou scénou nechce zaostávať za súčasnými trendmi, ale naopak, jeho inštitúcie majú ambíciu strategicky a dlhodobo pracovať na rozvoji diváckeho záujmu o najaktuálnejšie formy súčasného umenia. 

 

Tanečný plán pre Trnavu má dve programové línie – prezentačnú a vzdelávaciu. 

Do divadelných sál DJP a Malého Berlína budú pravidelne pozývané popredné súbory súčasného tanca a performatívneho umenia z domáceho i zahraničného prostredia. Predstavenia budú spojené s diskusiami a ďalšími sprievodnými aktivitami.

V rámci vzdelávania bude prebiehať séria workshopov súčasného performatívneho umenia určených pre profesionálov, ale aj študentov a pedagógov. Obdobné aktivity budú vytvorené aj priamo pre divákov, ktorí sa takto budú môcť bližšie zoznámiť so súčasným tancom.

FOTOGALÉRIA