sk/en
close

 

L. Kašiarová, Z. Kozánková, Z. Burianová, D. Raček, P. Šavel, T. Janypka, Z. Brungot Svíteková, J. Viňarský
diskusia

Diskusia s lektormi súčasného tanca o dopadoch neformálneho vzdelávania, ktorá bude prebiehať na ZOOMe a ktorú budeme hostiť - streamovať na facebooku Stanice.

Diskusiu iniciujú taneční nadšenci z projektu Toto nie je terapia, ktorí sú u nás na Stanici na rezidencii.

Delili sa o svoje skúsenosti, vedomosti a umenie. Pomohli im s prvými krokmi… Nehovoríme o rodičoch, ale o lektoroch a lektorkách súčasného tanca, ktorí venovali svoj čas a energiu návštevníkom workshopov a tak tvarovali ich pohľad na telo, pohyb a tanec. V rámci komplexnejšieho výskumu o význame pohybových workshopov pre “netanečnú” verejnosť nás bude zaujímať prečo to všetko robili. Aká je ich motivácia, kde čerpajú inšpiráciu pre svoju pedagogickú prax a čo im to prináša? So svojimi učiteľmi a učiteľkami budú diskutovať workshopanti, ktorí sa po dlhoročných skúsenostiach odvážili získané vedomosti overiť vo vlastnom kreatívnom procese. 

Svoju účasť zatiaľ potvrdili: Lucia Kašiarová, Zuna Kozánková, Zuzana Burianová, Daniel Raček, Peter Šavel, Tomáš Janypka, Zden Brungot Svíteková, Jaro Viňarský. 

Diskusiu môžete sledovať na streame, ak sa chcete aktívne zapojiť - byť súčasťou ZOOMu, kontaktujte Alexandru Mirekovú: sashisko@gmail.com

O projekte Toto nie je terapia si môžete prečítať aj na našom blogu v článku Otváranie šuplíčkov alebo čo s načatým workshopom.

Date: 05.12.2021

Time: 13:00

Place: online