sk/en
close

POLYFÓNIA V DIVADLE

 

Med a prach
workshop

Intenzívny workshop bude realizovaný v priestoroch Ateliéru umeleckého zoskupenia Med a prach v Bratislave, pod vedením umeleckých lídrov zoskupenia – Andrejom Kalinkom a Milanom Kozánkom. Je určený pre umelcov, hercov, tanečníkov, performerov a študentov umeleckých škôl.

Zámerom workshopu je podnecovať v účastníkoch inovatívne myslenie v performatívnom umení, hľadanie prienikov a spojení, kde jednotlivé umelecké média vytvárajú neoddeliteľné prepojenia a nové možnosti.

Počas tohto intenzívneho víkendového workshopu si budeme osvojovať a rozvíjať pojem „polyfonické myslenie“, ktoré je základným kameňom nášho konceptu práce.

Polyfónia je termín pôvodne spájaný s hudbou. Dnes sa však už nevzťahuje výhradne na túto oblasť, používa sa v širšom význame (nielen v umení), kedy sa niekoľko samostatných prvkov (textov, zvukov, činností) deje súčasne, vnímame ich osobitosť, samostatnosť a teda diverzitu, napätie, dialogickosť, ktorou napokon vytvárajú jeden vzájomne sa dopĺňajúci (komplementárny) celok. Ich kontrast (dialóg, vzťah) prináša pohyb, pestrosť, viacvýznamovosť.

Tento spôsob vnímania chceme na našom workshope rozvíjať ďalej v úlohe performera, v jeho práci s hlasom, pohybom, textom, priestorom. Budeme hľadať cesty, ako vytvárať svoju individuálnu líniu, zároveň ju presahovať a prepájať s celkom.

 

29.9. piatok 17,00-20,00
30.9. sobota 10,00-13,00 obedná pauza 14,30-17,30
1.10. nedeľa 10,00-13,00 obedná pauza 14,30-17,00

 

Účastnícky poplatok:
86,- € EARLY BIRD do 4.9. 2023
110,- € Regular

 

Prihlášky posielajte na
milan@c-lap.art

Dátum: 29.09.2023 - 01.10.2023

Čas: 17:00

Miesto: Ateliér umeleckého zoskupenia Med a prach

Mesto: Bratislava