sk/en
close

DŽAVOT

 

R. Piovarči, M. Paľko / tanC
predstavenie - premiéra

…zdá sa mu vravor, stojac chvíľu, vravor a dupot, huk, výskot, smiech nezrozumiteľný hluk, vravor…
…všetko zmiešané
…spolu zmiešané
…všetko spolu zmiešané
Pohybovo-zvukovo-svetelná inštalácia, ktorá prináša pokoj a pocit vzdialeného džavotu z detského ihriska v ktorom sa nesie nostalgia, ponúkajúca vychutnanie si prítomného okamihu. Nabáda na zastavenie a vnímanie jedinečnosti. Decrescendo všetkého deja bez značnej prudkej zmeny až po prekvapivý pocit mála, ktoré môže priniesť príjemný pocit.
Projekt pracuje a rozvíja princíp, ktorý je dedukciou kognitívno- estetickej analýzy etymologického hľadiska slova Džavot a jeho synoným. Z nasledovnej analýzy je za pomoci fonologických metód odvodený jednotný "kód", ktorý slúži na generovanie akejsi bibliotéky prvkov a častíc (stavených) jednotne pre tanečnú, zvukovú a svetelnú zložku diela. Projekt otvára nové spektrum ako pre pohyb, svetlo tak aj pre slovo a jeho intonačné schopnosti, ktoré si jednotlivý interpreti a interpretky osvoja a pracujú s neobmedzeným priestorom, ktorý reaguje na zvuk. Pohyb vychádza s momentálneho nastavenia účinkujúcich, ktorí podliehajú len absolútnej sústredenosti a prepojeniu so zvukom, svetlom a sebou navzájom.

Projekt: tanC o.z.
Námet, spracovanie: Radoslav Piovarči, Michal Paľko
Interpretácia: Radoslav Piovarči, Lucia Bielik, Michaela Šeligová, Jessica Schmidtová, Michal Paľko
Hudobné/zvukové spracovanie: Michal Paľko
Svetelné spracovanie/návrh: Radoslav Piovarči
Technická podporu: Lukáš Kubičina
Grafika: Veronika Šmírová
Produkcia: Lucia Piovarči


Premiéra: 23.11.2024, 18:00, ARTSCENA, Súkromné konzervatórium Prešov


4€ / 8€ predaj vstupeniek na mieste
žiaci/čky konzervatória vstup zdarma


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Dátum: 23.11.2023

Čas: 18:00

Miesto: ARTSCENA, Súkromné konzervatórium Prešov

Mesto: Prešov

Vstupné: 4 / 8 €