sk/en
close

NU DANCE FEST 2024

NU DANCE FEST je medzinárodný festival súčasného tanca a pohybového divadla, prvý ročník sa uskutočnil v roku 2006. Jeho primárnym zámerom bolo od počiatku prezentovať tvorbu domácich choreografov a režisérov, resp. tvorbu, ktorú vznikla v domácej produkcii / koprodukcii, čo je každoročne napĺňané podľa možností našej scény. Festivalovou filozofiou je uvádzať diela, ktoré majú kvalitný koncept, osobitý názor, sprostredkovať najnovší diskurz v tejto umeleckej oblasti, resp. ho pomáhať definovať, snažiac sa nepodľahnúť tlaku požiadaviek mainstreamového publika.

Festival vnímame ako koncentrovaný, kompaktný čas pre sústredene sa na istý druh umenia, v tomto prípade súčasný tanec a pohybové divadlo, priestor na pochopenie jeho komplexnosti a vývinu. Snažíme sa ponúknuť intenzívne podujatie so zážitkom komparácie a reflexie.

Dôležitou súčasťou uvádzania je kontextualizácia diel vzhľadom k publiku – a to prostredníctvom diskusií, okrúhlych stolov a špeciálnych dramaturgických línií. 

Jednou z nich je sekcia Nu Dance Face – uvádzanie diel najmladších choreografov česko-slovenského priestoru. Ďalšou je už tradične práca so seniorským publikom Nu Dance Senior. Systematicky oslovujeme aj najmladšieho diváka v rámci pracovnej dramaturgickej línie Nu Dance Junior, a to prostredníctvom workshopov a predstavení. Festival má od svojho vzniku ambíciu osloviť čo najširšie spektrum kultúrneho publika.

V roku 2023 sa uskutočnil jeho 18. ročník.

Hlavným organizátorom NDF je Asociácia súčasného tanca, ktorá vznikla v roku 1996. Pod hlavičkou AST vzniklo viac ako 40 produkcií, súťaž tanečného filmu Nu Video Dance, AST bola súčasťou projektov európskej spolupráce Korespondance Europe či DanselabA3 a iných projektov.

www.nudancefest.sk

Dátum: 10.04.2024 - 14.04.2024

Mesto: Bratislava