sk/en
close

KIOSK 2024

Festival Kiosk každý rok hľadá tému, ktorá sa dotýka alebo definuje slovenskú, respektíve stredoeurópsku scénu. V aktuálnom 17. ročníku sa zmeriame na INVÁZIE a ich rôzne podoby.

Invázie chápeme ako stretnutia s neznámym, ako strach z nového a z toho, čomu nerozumieme. Invazívne môžu byť rastliny, zvuky, divadelné formy, ale aj odlišné názory či cudzie kultúry. Ako na to všetko môže reagovať divadelný festival? Budeme hľadať cudzorodé prvky v mestách, v prírode, v komunitách, regiónoch, v ľuďoch a skúmať, čím nás menia a formujú. Kedy a ako je invázia násilná a devastačná, a kedy vie byť impulzom pre pokrok či nové perspektívy? 

Do Žiliny a jej okolia prináša festival slovenské divadelné aj tanečné inscenácie a performancie, rozmanité intervencie do verejného priestoru, zvukové a vizuálne inštalácie, diskusie a ďalšie viac či menej invazívne umelecké formy. Príďte zažiť blízke stretnutie neopakovateľného druhu!

Typy na tanečné predstavenia z programu festivalu doplníme čoskoro!

VIAC INFO

Dátum: 25.07.2024 - 28.07.2024

Miesto: Stanica Žilina-Záriečie

Mesto: Žilina

Vstupné: 42 € a 33 €

KÚPIŤ LÍSTOK