sk/en
close

Nu Dance Fest 2021

NU DANCE FEST

16. ROČNÍK / 30. 8. - 5. 9. 2021 / BRATISLAVA

 

NU DANCE FEST je medzinárodný festival súčasného tanca a pohybového divadla, prvý ročník sa uskutočnil v roku 2006. Jeho primárnym zámerom bolo od počiatku prezentovať tvorbu domácich choreografov a režisérov, resp. tvorbu, ktorú vznikla v domácej produkcii / koprodukcii, čo je každoročne napĺňané podľa možností našej scény. Festivalovou fi lozofi ou je uvádzať diela, ktoré majú kvalitný koncept, osobitý názor, sprostredkovať najnovší diskurz v tejto umeleckej oblasti, resp. ho pomáhať defi novať, snažiac sanepodľahnúť tlaku požiadaviek mainstreamového publika. Festival vnímame ako koncentrovaný, kompaktný čas pre sústredene sa na istý druh umenia, v tomto prípade súčasný tanec a pohybové divadlo, priestor na pochopenie jeho komplexnosti a vývinu. Snažíme sa ponúknuť intenzívne podujatie so zážitkom komparácie a refl exie.AST vzniklo viac ako 40 produkcií, súťaž tanečného fi lmu Nu Video Dance, AST bola súčasťou projektov európskej spolupráce Korespondance Europe či DanselabA3, etc.

Dôležitou súčasťou uvádzania je kontextualizácia diel vzhľadom k publiku – a to prostredníctvom diskusií, okrúhlych stolov a špeciálnych dramaturgických línií. Jednou z nich je Nu Dance Nu Face – uvádzanie diel najmladších choreografov česko-slovenského priestoru, ďalšou už tradične práca so seniorským publikom Nu Dance Senior. Systematicky oslovujeme aj najmladšieho diváka v rámci pracovnej dramaturgickej línie Nu Dance Junior, a to prostredníctvom workshopov a predstavení. Festival má ale samozrejme už od svojho vzniku ambíciu osloviť čo najširšie spektrum kultúrneho publika. V roku 2021 sa uskutoční jeho 16.ročník. Hlavným organizátorom NDF je Asociácia súčasného tanca, ktorá vznikla v roku 1996. Pod hlavičkou AST vzniklo viac ako 40 produkcií, súťaž tanečného fi lmu Nu Video Dance, AST bola súčasťou projektov európskej spolupráce Korespondance Europe či DanselabA3, etc.

 

PROGRAM

 

FB EVENT

 

Dátum: 30.08.2021 - 05.09.2021

Mesto: Bratislava