sk/en
close

TELOHRA DETI [Nu Dance Fest 2021]

 

mimoOs
workshop

10:00 – deti od 3 do 6 rokov
11:00 – deti od 7 do 10 rokov
 

Na hodinách s deťmi pracujú lektori Telohry s pohybom, tancom, rytmom, improvizáciou, skúsenosťami z rôznych tanečných techník, hlasom, kreativitou, hrou. Snažia sa vnímať potreby dieťaťa a rešpektujú jeho individualitu. Nápady detí vstupujú do procesu výučby a neraz dianie dovedú na prekvapivé miesta.

Cieľom hodín Telohry je vnímanie vlastného tela, uvedomelá práca s telom a jeho poznávanie, rozvoj kreativity, pohybovej koordinácie ale aj celkový rozvoj umeleckého a estetického cítenia dieťaťa.

 

Anna Hurajtová študovala na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v odbore tanečné umenie a Štátnom konzervatóriu v Košiciach. V detstve tancovala vo folklórnom súbore Zemplín. V dospelosti účinkovala v divadelných predstaveniach v SND, na Novej Scéne a aj v projektoch nezávislých zoskupení (L.A.B, elledanse). Je absolventkou akreditovaného kurzu kreatívneho tanca pre deti, Labanov Atelier Bratislava a tiež Základného a nadstavbového modulu kurzu Vzdelávania BabySoma – Vývin pohybu v prvom roku života a pohybové vzdelávanie pre malé deti 1 – 3.

Absolvovala kurzy v systéme Body-Mind Centering: Systém telesných tekutín (2016), Svalový systém (2018), Endokrínny systém (2019). Je spoluautorkou DVD ku knihe Kreatívny tanec pre deti (M. Poláková, M. Pucová). Vyučovala na ZUŠ Ľ. Rajtera Bratislava, Konzervatóriu Trnava, aktuálne v SZUŠ Prokofievova, Bratislava

 

Katarína Palúchová je absolventkou odboru pedagogika tanca pre ZUŠ na VŠMU v Bratislave. Počas svojho pedagogického pôsobenia pracovala najmä s deťmi predškolského a mladšieho školského veku. Spolu s Mgr. art. Annou Hurajtovou vedie hodiny Telohry zamerané na uvedomelú prácu s telom a kreatívny tanec pre deti od 3 do 12 rokov.

Učí tiež tanec na ZUŠ v Stupave a vedie hodiny Folklóriku pre najmenšie deti.  Spolupracovala tiež pri príprave a natáčaní Spievankova 5, Spievankova 6 a projekte Angličanina ako  choreografka, tanečná pedagogička a pomocná asistentka pre prácu s deťmi počas natáčania.

Za posledné tri roky absolvovala workshopy zamerané na uvedomelý pohyb a kreatívny tanec s deťmi pod vedením Lenky Švandovej (CZ), Mirky Eliášovej (CZ), Jiřího Lőssla (CZ), Sophie Billy (FR), Zosie Jo (UK) a v lete 2019 tiež týždňové akreditované vzdelávanie zamerané na spoznávanie Labanových pohybových princípov v tanečnej praxi. Pravidelne navštevuje hudobno-pohybové workshopy vychádzajúce z ideí Carla Orffa, ktoré organizuje Česká Orffova spoločnosť v Prahe.

 

Lektorky: Anna Hurajtová a Katarína Palúchová

Registrácia vopred nutná.

Registrovať sa môžete e-mailom na telohramimoos@gmail.com do 2. 9. 2021

Minutáž: 45 min a 45 min

 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partnerom projektu je Bratislavský samosprávny kraj.

Dátum: 04.09.2021

Čas: 10:00

Miesto: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania

Mesto: Bratislava

Vstupné: dobrovoľné