sk/en
close

R. Legros: DEAR SHELTER

Tanečné predstavenie, v ktorom sú hudba a svetlo živými partnermi performérky. Všetci traja umelci tvoria vo svojom médiu čítajúc kompozíciu vznikajúcu v reálnom čase.

Dielo vypovedá o mieste našich predstáv, na ktorom môže náš Sen rásť v pokoji. Je zónou skutočností, ktoré môžu náš ochranný štít po čase zmeniť na nepriehľadný závoj a nás tak držať mimo našej vlastnej prítomnosti.

Hudba: Amund Roe
Svetlo: Matthieu Legros
Tanec, text: Robie Legros
Produkcia: Martina Čeretková, Šimon Koleček
Dramaturgická spolupráca: Tomáš Janypka
Dielo vzniká v ko-produkcii CREAT STUDIO a ORBITA.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Premiéra: 06.03.2023