sk/en
close

SÚČASNÝ TANEC NA SLOVENSKU: Mapovanie stavu, financovania a podmienok pre tvorbu za obdobie 2010 - 2016

Maja HRIEŠIK, Marta POLÁKOVÁ, Zuzana IVAŠKOVÁ, Bohdan SMIEŠKA. Súčasný tanec na Slovensku: Mapovanie stavu, financovania a podmienok pre tvorbu za obdobie 2010 - 2016. 1. vydanie. Bratislava : Platforma pre súčasný tanec. 2017. 89 strán. ISBN 978-80-972696-0-9.

 

VZNIK KNIHY:

Projekt sa realizoval od septembra 2016 do apríla 2017 a jeho cieľom bolo skúmať fungovanie nezriaďovanej scény súčasného tanca na Slovensku v období rokov 2010 – 2016 z hľadiska viacerých aspektov. Pozostával z dvoch workshopov venovaných tanečnej komunite a tvorby publikácie Súčasný tanec na Slovensku. Komplexná analýza stavu, financovania a podmienok pre tvorbu za obdobie 2010-2016.

Prvý workshop (mediované stretnutie aktérov na poli súčasného slovenského tanca) sa konal v novembri 2016 s nemeckou manažérkou Madeline Ritter, autorkou nemeckého národného projektu podpory tanca Tanzplan Deutschland. Druhý sa konal v decembri 2016. Bol možnosťou konfrontovať rôzne názory jednotlivcov, členov tanečnej komunity a formou vytvorenia fokusovej skupiny tiež detailnejšie pomenovať danú situáciu. Ako facilitátor workshop viedol Bohdan Smieška.

Samotný prieskum (vznik publikácie) spočíval v tvorbe metodiky, vytvorení dotazníkov šitých na mieru súčasného tanca a nezriaďovanej formy umenia, distribúcie dotazníkov samotným tvorcom, vyhodnotení získaných dát. Do mapovania sa zapojila významná časť aktívnej súčasnej slovenskej scény. Publikácia prináša prehľad tvorcov, právnických subjektov pôsobiacich na poli súčasného tanca na Slovensku, identifikuje zázemie a kultúrne priestory pre vznik a prezentáciu tvorby, produkčné.

Vznik publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

WORKSHOPY:

Fokusová skupina členov PlaST pod vedením Bohdana Smiešku, konzultanta a facilitátora v oblasti sociálneho a organizačného rozvoja, filantropie a strategického plánovania, experta platformy KU-BA (Kultúrna Bratislava) sa uskutočnila dňa 16.12.2016 v priestoroch PDCS na Štúrovej ulici v Bratislave. Cieľom fokusovej skupiny bolo získať aj iné, než kvantifikovateľné dáta, pochopiť atmosféru v oblasti súčasného tanca, ktorá je heterogénnou skupinou tvorcov a občianskych združení, pokúsiť sa - jednoducho povedané - „zafarbiť“ strohé dáta kvalitatívne zaujímavými pozorovaniami. Fokusovej skupiny sa zúčastnilo 18 členov PlaST.

Kultúrna politika a súčasný tanec: seminár PlaST s Madeline Ritter sa uskutočnil 16. – 17. 11. 2016 v Univerzitnej knižnici Bratislava. Inšpiratívne stretnutie s vedúcou osobnosťou nemeckého projektu Tanzplan Deutschland bolo súčasťou 11. ročníka bratislavského festivalu súčasného tanca Nu Dance Fest 2016. Prvý deň malo stretnutie formu mediovanej diskusie pod vedením Madeline Ritter, ktorá túto diskusiu obohatila o pohľady z prostredia, kde je súčasný tanec dlhodobo etablovaným druhom umenia. Okrem správnej rady PlaST sa diskusie zúčastnili aj predstavitelia inštitúcií, v spolupráci s ktorými sa PlaST snaží hľadať cesty k vytváraniu podmienok pre udržateľný rozvoj súčasného tanca na Slovensku. Druhý deň viedla Madeline stretnutie správnej rady a zúčastnených členov PlaST. Bol zameraný na detailnú analýzu a artikuláciu potrieb tvorcov súčasného tanca na Slovensku a definovanie úloh PlaST ako organizácie združujúcej týchto tvorcov.

Misia PlaST definovaná počas stretnutia s Madeline Ritter, 17.11.2016:
Vytváranie pozitívnych zmien v súčasnom tanci prinášajúcich konkrétne výsledky a posilňujúcich umenie súčasného tanca a jeho komunity.

 

 

V prípade záujmu o publikáciu píšte na: sucasnytanec@gmail.com

Cena: 4€ + poštovné alebo osobný odber v Telocvični Novej Cvernovky zadarmo (po dohode)