sk/en
close

Krásne kontaminácie

Cyklus 3 jednodňových, kurátorovaných celodenných odborno-tvorivých sympózií, ktorých cieľom je po období izolácie a minimálnej vzájomnej pozitívnej “kontaminácie” iniciovať odborno-umeleckú diskusiu a zdieľanie skúsenosti. Idea odborného a kreatívneho sympózia sa rodí aj z vedomia uplynutia 30 rokov od prvých premiér nezávislej tvorby (v sezóne 1990/91) a vzniku prvých kolektívov na poli súčasného tanca. Nemáme však ambíciu k výročiu pristupovať ani oslavne ani historicky, skôr s očami uprenými do budúcnosti. 
 

Témy sympózií:

PREKARIZÁCIA - ČO JE SKÔR PROCES ALEBO PRODUKT V TANCI?

Kurátorka: Ivana Rumanová

Jeseň 2021

 

BUDÚCNOSŤ V CIRKULÁCII ROLÍ A ZODPOVEDNOSTÍ - VZÁJOMNE PROSPEŠNÁ KONTAMINÁCIA V TANCI 

Kurátori: Eva Priečková a Jaro Viňarský 

Zima 2022

 

RE/THINK DANCE PRACTICES AND THEORIES

Kurátorka: Zuzana Žabková 

Jar 2022