sk/en
close

Anna Hurajtová

Anna Hurajtová študovala na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v odbore tanečné umenie a na Štátnom konzervatóriu v Košiciach. V detstve tancovala vo folklórnom súbore Zemplín. V dospelosti účinkovala v divadelných predstaveniach v SND, na Novej Scéne a aj v projektoch nezávislých zoskupení (L.A.B, elledanse). Je absolventkou akreditovaného kurzu kreatívneho tanca pre deti, Labanovho Atelieru Bratislava a tiež Základného a nadstavbového modulu kurzu Vzdelávania BabySoma – Vývin pohybu v prvom roku života a pohybové vzdelávanie pre malé deti 1-3. Je spoluautorkou DVD ku knihe Kreatívny tanec pre deti (M. Poláková, M. Pucová). Vyučovala na ZUŠ Ľ. Rajtera v Bratislave, Konzervatóriu Trnava, aktuálne pôsobí na SZUŠ Prokofievova v Bratislave. “Na hodinách tanca počas tvorivej práce s deťmi je pre mňa zaujímavé sledovať a zameriavať pozornosť na proces, jeho obsah a obohatenie. Deti sú pre mňa obrovským zdrojom inšpirácie. V pohybe sú odvážne, kreatívne, radostné, flexibilné, prirodzené, radi improvizujú, radi robia veci veľmi presne. Pohybom sa deti učia spoznávať svoje telo a svoje okolie. Ako pedagóga ma zaujíma harmonický rozvoj žiaka, učenie k úcte voči svojmu telu, práca s rešpektom, tvorivá komunikácia a spolupráca. Prostreníctvom pohybu hľadám podporu na témy, ktoré spolu s deťmi na hodinách zažívame.“