sk/en
close

Barbora Janáková

Barbora je absolventkou tanečného odboru na konzervatóriu v Nitre (2011) a absolventkou VŠMU so zameraním na tanečné umenie (2016). Počas štúdia sa samostatne vzdelávala na workshopoch (David Zambrano, Martin Kilvády, Peter Šavel, Balázs Bussa, Sumako Koseki, Anton Lachký, Peter Jaško, Davide Sportelli, Monika Caunerová, Danko Raček, Andrej Petrovič, Stano Dobák, Monika Lászlo, Kevin Rees, Milan Kozánek, Milan Herich, Defne Erdur, Milan Tomášik, Claire Plenat, Cyril Baldy, David Zambrano, Jozef Fruček, Andrea Opavská, Andris Kačanovskis, Olga Zitluhina, Gregor Luštek, Shi Bo, Shi Jingxin, Tan Hao a ďalší). Od roku 2011 pôsobí ako performerka na slovenskej scéne: Davide Sportelli – Skin; Anton Lachký – Nočná ilúzia; P. Šavel, M. Poláková, J. Korec, T. Procházka – Pocitové rozUmenie; Marta Poláková – Horúčava, pODPORa. Aktuálne sa radí aj medzi začínajúcich tvorcov (Do Dna, Dotyk). Pôsobí tiež ako pedagóg na konzervatóriu a je predsedkyňou o.z. mimoOs. Zúčastnila sa zahraničných stáží (Belgicko), medzinárodných tanečných sústredení (Dijon, Francúzsko; 1st China CEE Dance Summer Camp; 2nd China CEE Dance Summer Camp).

www.mimoos.sk

www.telohra.sk

NO ON je organický tvorivý proces. Je to performatívny koncert, tanec bez choreografie, hudba bez nôt. Existuje v určenom priestore a danom čase, nesebecky ponúka spektrum obrazov, tónov, pohybov, svetelných tokov, emócií, inšpirácií.

V miestnosti sú prítomní diváci a veci rôznych tvarov, funkcií. A performeri sú vodičmi, ktorí všetko prepájajú. Diváci prichádzajú, vyberajú si miesto, usádzajú sa a objekty rezonujú na základe ich pohybov i pocitov. Všetko v priestore obteká hudba a pohyb. Tekutosť môže byť voľným okom nepovšimnutá, ale môže v nás aj explodovať. Úloha „vodičov“ je, aby cez nich všetko prešlo, zarezonovalo. Ak cítia potenciál vo vzniknutej rezonancii, usmernia ju, či transformujú, ponoria sa do svojej fantázie, a tým vytvárajú v priestore hutnú hmotu. Táto hmota v skutočnosti vzniká na základe spoločného bytia v miestnosti.

Koncept: Barbora Janáková
Účinkujú: Barbora Janáková, Juraj Čech
Hudba: Juraj Čech
Dramaturgia: Katarína K. Cvečková
Scéna, kostýmy, svetelný dizajn: Laura Madijah Štorcelová
Pohybový a koncepčný mentoring: Peter Šavel
Hudobný mentoring: Marián Zavarský
Produkcia: mimoOs., Barbora Janáková