sk/en
close

Eva Priečková

Eva Priečková je nezávislá pohybová umelkyňa. Jej hlavnou fascináciou sú umelecké presahy od tanca smerom k experimentálnej hudbe, pozorovanie pohybov v rôznych ekosystémoch, k pohybovým inštaláciám a fyzickým performanciám vo verejných priestoroch. Vedie pravidelné hodiny kreatívneho tanca pre verejnosť s názvom „beeing flow“. Vo svojom výskume vyvracia koncept tanečnej virtuozity a dokonale ovládaného a vycvičeného tela, pričom sa zameriava na fenomén pohybu v každodennom živote a jeho rozvoj v komunite. Jej východiskom je zdieľaná a vtelená skúsenosť.  Pomocou jednoduchých zadaní sa snaží upriamiť pozornosť na individuálne potreby a kapacity tela, stimulovať slobodnú kreativitu bez hodnotiaceho systému, či vytvárania dogmatického pohybového slovníku. Ako pohybová umelkyňa a facilitátorka tanečného vzdelávania považuje za dôležitý význam spolupráce naprieč disciplínami, experimentálny prístup k telu a kolektívne zdieľanie aj mimo situácií na tanečnej sály.

 

http://evprieckova.tumblr.com