sk/en
close

Daniel Raček

Počas takmer tridsiatich rokov pôsobenia v oblasti súčasného tanca spolupracoval s množstvom slovenských a zahraničných choreografov a režisérov (napr. Jozef Vlk – Debris Company, Jozef Fruček a Linda Kapetanea – RootlessRoot Company, Karen Foss Quiet Works). Od roku 2014 je členom slovenského združenia Neskorý zber, ktorého tvorba je príznačná otvorenými formami a progresívnymi metódami tvorby a výskumu. Vo svojej pedagogickej praxi sa upriamuje na princípy súčasného tanca so špeciálnym fokusom na obrátené polohy tela a moderný partnering. V roku 2006 bol ocenený za najlepší interpretačný výkon v súčasnom tanci (Cena Philipa Morrisa/Kvet Baletu). Je absolventom Univerzity Komenského a Vysokej školy múzických umení v Bratislave.