sk/en
close

Andrej Štepita

(1995, Trstená, SK)

Performer, pedagóg a tvorca pôsobiaci najmä v oblasti súčasného tanca a fyzického divadla. Vo svojej umeleckej tvorbe čerpá z nekončiaceho prúdu energie, ktorý počas jeho umeleckého rozvoja formovali viaceré tanečné štýly a estetické formy. Neustála vášeň k spontánnosti a výbušnosti pohybu ako umeleckého vyjadrenia ho inšpiruje k skúmaniu rôznych techník prepájajúcich civilné, expresívne a virtuózne formy. Zaujíma ho presah umenia do iných odborov a vied, ako aj ľahké náhľady na náročné témy. V posledných rokoch sa zameriaval na partnerskú prácu a „site-specific“ predstavenia, čo boli aj témy jeho bakalárskej a diplomovej práce. Umenie v nedivadelnom priestore aktuálne rámcuje jeho umelecké smerovanie. Ako performer sa zaujíma o autenticitu a priamu komunikáciu s divákom.

Počas štúdia tanečnej interpretácie a didaktiky moderného tanca na VŠMU nabralo jeho smerovanie profesionálny charakter. Počas spoznávania rôznych podôb populárneho aj nezávislého umenia počas štúdia založil spoločne s ďalšími študentkami a študentmi kolektív mimoOs, ktorý po dlhé roky formoval jeho pôsobenie na poli súčasného tanca. Spoluvytvorili autorské diela (Moving Mountains, Another song in silence). Popri tom bol súčasťou projektov so slovenskými i zahraničnými tvorkyňami a tvorcami (A. Lachký – Nočná ilúzia, P. Šavel, Y. Korec, M. Poláková, T. Procházka – Pocitové rozUmenie, pODPORa, S. Pregrad – Diaries of touch...). Za dôležité považuje aj spoluprácu s generačne spriaznenými umelkyňami a umelcami (Budzáková, Szegho, Gallinová, Balák, Schogl).

Po ukončení magisterského štúdia na VŠMU pokračoval v štúdiu na prestížnej škole SEAD v Salzburgu, kde sa učil od renomovaných tanečných umelkýň a umelcov (V. Osojnik, M. Ronda, E. Torroja, I. Spencer, J. Hamilton, E. Ernesto, D. Freeman, J. Michellod,  M. Blanaru). V rámci záverečného projektu interpretoval sólo M. Hericha „solo for mr. Folk“.  Štúdium v zahraničí mu pomohlo definovať pole záujmu a nájsť nové impulzy pre telesný, duševný a umelecký rozvoj.

Spolupracuje s medzinárodným súborom fyzického divadla v Prahe – Farma v jeskyni (Efeméra, commander, refuge...). Taktiež spolupracuje s viedenským združením Artemporis (strings) a je autorom site-specific projektu „passing/station“ Je zakladateľom Oravského festivalu tanca a pohybu – Tanečno, ktorý už piaty rok organizuje vo svojom rodnom meste, Námestove.

Zúčastnil sa európskeho fóra Alpbach 2019, kde asistoval na seminári „It does matter where“, kt. viedol Viedenský choreograf Willi Dorner. Taktiež bol súčasťou letného výmenného vzdelávacieho kempu Čína-CEEC v čínskych provinciách Guizhu a Guiang.

Aktuálne pracuje na výskume tvorby sóla (gentle man), site-specific happeningov v spolupráci s Divadlo Námestovo (site&self), či na duete Pass in. Ako pedagóg vedie workshopy na Slovensku i v zahraničí.

 

www.tanecno.sk

www.facebook.com/tanecno

www.mimoos.sk

PASSING / STATION

Miesta, na ktorých sa bežne nezastavujeme. Miesta, cez ktoré len prechádzame. Miesta, ktoré sú len prechodnými stanicami. A práve tu sa všetci stretávame. Bez ohľadu na sociálne, generačné, národnostné, ideologické alebo náboženské rozdiely. Miesta plné pohybu. Stačí sa iba zastaviť.

"Passing/Station" je séria výstupov z tvorivého výskumu Andreja Štepitu a Miriam Budzákovej, ktoré sa odohrávajú priamo v priestoroch vestibulov vlakových zastávok.


Hudba: Hannes Schöggl
Tanec, chorografia: Andrej Štepita
Tanec, chorografia: Miriam Budzáková
Wien Westbahnhof, Bahnhof Wien Meidling 25./26.06.2021
Video: Zuzana Kulhova

www.artemporis.com