sk/en
close

Silvia Sviteková

(1997, Banská Bystrica, SK)

Silvia Sviteková je absolventkou odboru Tanečné divadlo a perfomancia a tanečného umenia na VŠMU v Bratislave. Už počas štúdia na vysokej škole vytvorila niekoľko autorských sól, ktoré naznačujú jej umelecké tendencie. Silvia pri tvorbe rada narába s viacerými médiami. Jej dlhodobá fascinácia zahŕňa performanciu vo verejnom priestore, prácu s objektom, ako aj snahu o pochopenie a najmä uchopenie zážitku, či už individuálneho alebo kolektívneho. Rada nachádza ambivalentný charakter situácií, balansuje na hrane trápnosti a gýču, humoru a bizáru. V jej tvorbe sú zreteľné inklinácie ku konceptuálnemu vnímaniu pohybového umenia a tiež vnímanie samotnej performancie ako širokej škály sebavyjadrenia a tiež spoločenskej reflexie. Za dôležitú považuje otvorenosť počas vnímania umenia a rovnako presah a prepájanie rozličných umeleckých sfér. Tvorba by podľa Silvie mala byť osobná a zároveň komunikujúca smerom k spoločnosti, reagujúc na aktuálne kontexty.