sk/en
close

Eva Ohraďanová

Tanečná pedagogička. Zriaďovateľka Súkromnej základnej umeleckej školy a tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku, vedúca odbornej sekcie ZUŠ Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, členka odbornej komisie pre konzervatóriá pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. Iniciátorka vzniku a riaditeľka Liptovského divadla tanca.

 

http://www.szuslh.sk/pedagog/4-mgr-art-eva-ohradanova