sk/en
close

Kristína Šérová

Kristína Šérová má ukončené vzdelanie v odbore Tanec (Súkromné konzervatórium Košice). V súčasnosti ukončuje bakalárske štúdium v odbore Performance/Stage Dance/Pedagogy v Inštitúte tanečného umenia na Súkromnej univerzite Antona Brucknera v Linzi. Profiluje sa ako interpret, pedagóg a začínajúci tvorca na nezávislej tanečnej scéne. Ako interpret, mimo študijných činností, spolupracovala s Priestorom Súčasného Tanca Košice, bola aktívnou performerkou Biela Noc Košice, Art and Tech Days (Košice), Body Sound Space festival /KAPU, Linz/, Musik im Raum – SLOW /RedSapata - TANZFABRIK, Linz/. Zúčastnila sa workshopov: Milan Tomášik, Jarek Cemerek, Joe Alegado, Jana Ryšlavá, Jianan Qu, Bruno Genty, Attila Egerházi, Eldad Ben Sasson a iní. Ako pedagóg krátkodobo popri stúdiu vyučovala hodiny súčasného tanca v Linzi. V súčasnosti dlhodobo, pravidelne vyučuje hodiny súčasného tanca na Súkromnom konzervatóriu Zádielska 12, Košice. Ako začínajúci choreograf vytvorila choreografie v rámci predstavení študentov v Linzi, ako aj niekoľko menších sólových choreografií a jednu diplomovú prácu. Jej snahou je aktívne sa zapojiť do diania súčasnej tanečnej scény na Slovensku i v zahraničí.

VIDEO UKÁŽKA

Každý človek zanecháva po sebe nejaké stopy, či už vizuálne alebo emocionálne. Mnohé z nich môžu byť pripútané k inej osobe alebo zanechať znamenie. Ako sme všetci prešli rôznymi situáciami na rôznych úrovniach nášho života. To ovplyvňuje naše držanie tela a prirodzený pohyb tela, ktorý je u každého iný. Rozvoj pohybových schopností nášho tela možno spracovať prehĺbením nášho chápania samotného mechanizmu. Uvedomenie si slobody tela – mysle. Myseľ a telo sú na sebe závislé a pri rozhodovaní sa potrebujú. Myseľ vyžaduje, aby sa telo učilo, zažívalo, aby mohlo robiť presné úsudky, zatiaľ čo telo vyžaduje, aby zaň rozhodovala myseľ. Jeden bez druhého by nemohli existovať.