sk/en
close

Zuzu Hudek

Zuzu Hudek vyštudovala scénografiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Absolvovala štipendijný pobyt v Krakove a ukončila postgraduálne štúdium scénografie v holandskom Groningene. Vytvorila scénografie a kostýmy k viacerým produkciám na Slovensku, v Holandsku a Maďarsku. Ako kostýmová a scénická výtvarníčka spolupracuje najmä na tanečných produkciách Spolupracovala so Šárkou Ondrišovou, Martou Polákovou, Luciou Holinovou, Katarínou Brestovanskou, Lukášom Bobalíkom a Majou Hriešik. Je prezidentkou slovenského centra OISTAT a členkou Costume Design Sub-commission. Aktívne prezentuje svoju tvorbu a výskum na medzinárodných konferenciách (Mexiko City, Antverpy, Praha, platforma Critical Costume). Momentálne sa zaoberá funkciou a premenou kostýmu v tanečnej performancií.

Foto: Simona Babjaková, Natália Zajačiková

VIDEO UKÁŽKA

Projekt METAMORFÓZY vznikol na základe udeleného tvorivého štipendia FPU scénickej a kostýmovej výtvarníčke Zuzu Hudek. Zámerom projektu je v úzkej spolupráci s performerom hľadať hranice materiálov a konceptuálnych možností vopred vytvorených kostýmov a objektov. Cieľom bolo vytvoriť kostýmy a objekty, ktoré počas predstavenia prechádzajú vývinom - metamorfózou – vplyvom, svetla, pohybu, zvuku menia svoj význam, formu, obsah, farbu, svetlo, rýchlosť, rytmus, kinetiku, starnú, rozpadávajú sa, vädnú, opadávajú atď. Kostým a objekt ako základný koncept, vyjadruje nejaký proces - úzkosť, znovuzrodenie, oslobodenie, vzťahy, rozpad, chorobu, starnutie, opotrebovanie, zmenu pohlavia atď. Výstupom tvorivého procesu bude niekoľko krátkych pohybových performancií. Koncept, kostýmy a objekty : ZUZU HUDEK Choreografia a tanec: Daniel Raček, Magdaléna Takáčová, Barbora Janáková, Soňa Kúdeľová Miesto prezentácie: Nová Cvernovka - Telocvičňa Ďakujem Platforme pre súčasný tanec – PlaST menovite Maji Hriešik a Soni Kúdeľovej za pomoc a poskytnutie priestoru Telocvične v Novej Cvernovke na tvorbu a skúšky.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.