sk/en
close

Katarína Matúšová Hajsterová

Katarína Hajsterová, temperamentný tanečník, progresívny pedagóg a rozvíjajúci sa choreograf. Miluje spontánnosť, živelnosť, ale súčasne ladnosť a krehkosť pohybu. Tanec je pre ňu paralela života s rovnakými princípmi fungovania, súladu a nesúladu. Katarína vyštudovala Vysokú školu múzických umení v Bratislave v odbore zameranom na pedagogiku moderného a súčasného tanca. K jej zahraničným skúsenostiam patrí polročné štúdium na Vysokej škole umení vo Viedni, neskôr absolvovala niekoľkomesačný medzinárodný program v New York City a tiež v Portugalskom Porte, kde sa pol roka venovala štúdiu tanečnej kompozície a interpretácie. Je držiteľkou Fulbright štipendia, ktoré jej umožnilo pôsobiť v Movement Research v New Yorku, kde sa rok venovala svojmu výskumu súčasných tanečných foriem a tanečnému vzdelávaniu v USA v porovnaní s domovskou krajinou a európskym trendom. Je jednou zo zakladateliek občianskeho združenia Move-you, ktoré sa zameriava na projekty a aktivity v oblasti súčasného tanca a tanečného vzdelávania. Ako tanečný pedagóg pôsobí na Konzervatóriu Bratislava od roku 2014, spolupracuje s občianskym združením a tanečnou skupinou Moving Souls, Bratislava. Tri roky pôsobila ako pedagóg na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, kde vyučovala jazzový a súčasný tanec. Ako hosťujúci pedagóg spolupracuje s viacerými tanečnými súbormi a školami na Slovensku i v zahraničí (Austria, USA, Portugal). Katarína ako aktívny tanečník pôsobila v predstaveniach Rómeo a Júlia, Mačky na Novej Scéne v Bratislave a tiež v Povolaní pápež v divadle A. Bagara v Nitre. Ďalej tancovala v tituloch ako Atlantída, Ôsmy svetadiel, Cigáni idú do neba, Hairspray, Tisícročná včela a iné. Má rada nové výzvy, ktoré ju posúvajú vpred. Preto rada obohacuje svoju interpretačnú a pedagogickú prax o rôzne pohybové systémy a metódy ako yoga, bojové umenia, rôzne typy športov a tiež somatické metódy a prácu s telom. Jej ďalšie kroky smerujú k projektom podporujúcim rozvoj tanečného vzdelávania, umeleckej tvorby a v neposlednom rade chce tancovať, tvoriť a odovzdávať svoje skúsenosti ako i radosť a lásku k tancu.

www.move-you.com