sk/en
close

Michaela Nezvalová

V roku 2004 absolvovala Konzervatórium v Košiciach v odbore Tanec. Popri štúdiu účinkovala v Štátnom divadle Košice v predstaveniach Labutie Jazero, Don Quijote, Giselle a Luskáčik. 2004-2010 bola členkou Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici, kde účinkovala v 13 tanečných inscenáciách (Posed, Be bop, Pena dní a i.). Zúčastnila sa na domácich aj zahraničných festivaloch (India, Japonsko, Nemecko, Bosna a Hercegovina, Rakúsko, Poľsko, Taliansko a i.). Spolupracovala so slovenskými i zahraničnými choreografmi (Z. Hájková, P. Nadaud, O. Cobos, P. Mika, S. Vlčeková, T. Danielis a i.) Od r. 2008 pôsobila aj ako pedagóg klasického tanca na Konzervatóriu J.L. Bellu v B. Bystrici. V marci 2012 uviedla premiéru vlastného tanečného projektu Farbe die Seele Záhrade - CNK v B. Bystrici, s ktorým sa zúčastnila festivalu “4 dni tanca pre vás” (BB), v divadle Elledanse v Bratislave a v Kulturpark Košice. Od r. 2012 študovala na VŠMU v Bratislave, odbor Didaktika klasického tanca. Popri štúdiu sa venovala pedagogickej činnosti v divadle Elledanse v Bratislave, kde spolupracovala aj v tanečných projektoch (Fuga, Dunaj v nás, Humor v tanci a i.). Ako choreografka spolupracovala v r. 2014 na hudobno-tanečnom projekte VŠMU Ticho a chaos. V sezóne 2016/2017 vytvorila (produkcia, choreografia a interpretácia) predstavenie súčasného tanca s názvom Malé ženy. Premiéru malo 18.2.2017 v Štúdiu 12 v Bratislave. V roku 2017 ukončila magisterské štúdium na VŠMU v odbore didaktika klasického tanca. Momentálne pôsobí ako pedagóg klasického tanca na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, pedagóg moderného tanca na ZUŠ J. Cikkere v Banskej Bytrici a ako pedagóg pohybovej výchovy na Akadémií umení v Banskej Bystrici.