sk/en
close

Marta Poláková

Marta Poláková je choreografka, tanečná pedagogička, pohybová analytička a publicistka. Na slovenskej scéne súčasného tanca pôsobí od začiatku deväťdesiatych rokov. Založila viacero nezávislo pôsobiacich zoskupení (a dato 1990 – 99, Dajv 2003 – 2007) a iniciovala vznik Labanovho ateliéru Bratislava – platformy pre tanec a pohyb (2008). Spolupracovala s rôznymi divadlami, zoskupeniami a umelcami (Komorné divadlo Martin, Divadlo J. Palárika v Trnave, Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici, Hubris Company, Cie Willi Dorner vo Viedni, SND). Jej poslednú tvorbu (Hladká hrana, 2009, Horúčava, 2012, SOLO – Endings/Beginnings, 2013, pODPORa, 2017) výrazne ovplyvnilo štúdium Labanovej analýzy pohybu. Jej tvorba bola prezentovaná v Anglicku, Francúzsku, Írsku, Dánsku, Taliansku, Rakúsku, Maďarsku a Českej republike. Pôsobí na Katedre tanečnej tvorby HTF VŠMU. Publikovala štyri knihy o tanci, pôsobí v časopise Tanec.

 

www.martapolakova.sk

www.labanbratislava.sk