SPÄŤ NA ARCHÍV

Kurz súčasného tanca Vol. I - Beeing Flow [#5]

Hlavnou náplňou 6 týždňového kurzu bude vedomá práca s telom vo vzťahu k sebe samému, k priestoru, hudbe, samostanej alebo skupinovej práci. Vedomá práca s telom je skúmanie, experimentovanie, hra, improvizácia, vzájomný kontakt, spontánny tanec s pozornosťou upriamenou na prítomný okamžik. Teraz a tu. Moje telo, moja myseľ. Spolu. 

Počas našich spoločných zdieľaní je mojou najväčšou snahou eliminovať prebytočné fyzické a psychické napätie, ktoré je často späté so strachom a nedôverou a otvoriť tak cestu spontánnosti, hravosti, tvorivosti, ktoré sú dôležitou súčasťou každého z nás.

Pridaj sa na 6 lekcií, rozvíjaj tanec a flow v sebe. Uč sa hýbať spontánne, s otvorenosťou a akceptáciou ku svojim schopnostiam. V uzavretej skupine, bezpečnom prostredí spoznávaj možnosti svojho tela. Ako dokonalo vieme s telom narábať, čo všetko nám pohyb a tanec poskytuje. Našej mysli, emócii a telu.

====
KDE: Yoga House, Bratislava
KEDY: 9.2. - 16.3. 2018, vždy v piatok - 6 lekcií 
ČAS: 19:00 - 20:30
LEKTOR: Eva Priečková
CENA: €48,-/ €40,- early birds do 19.1.2018 
REGISTRÁCIA TU!
====

EVA PRIEČKOVÁ 
Tanec je pre mňa schopnosť splynutia a vyváženia vnútorného sveta vo vzťahu k tomu vonkajšiemu.
V roku 2015 som ukončila magisterský stupeň na VŠMU v Bratislave výskumom zameraným na prepojenie hlasu a pohybu v tanečnej improvizácií. Ďalej moje kroky viedli do Prahy, kde som viedla pravidelné hodiny súčasného tanca v priestore Pohled Pracoviště, ktoré sa stalo mojim rezidenčným miestom na zdieľanie, výskum a tvorbu.
Naposledy som absolvovala trojmesašné vzdelávanie Smash v Berlíne zamerané na fyzickú performance, ktoré mi pomohlo znovu definovať tanec a pohyb v každodennom aj umeleckom živote. Za dôležité považujem najmä spolupráce v občianskom združení mimoOs, stretnutia s Petrom Šavelom, Yuri Korecom, Martou Polákovou, Zuzkou Žabkovou, Ankou Sedláčkovou, Tomášom Procházkom, Mariou Scaroni, Sonjou Pregrad a s ľudmi, ktorí úprimne zdieľajú svoje umenie.

Tanec je pre mňa schopnosť splynutia a vyváženia vnútorného sveta vo vzťahu k tomu vonkajšiemu. Niekedy sa strácam vo vlastných predstavách, užívam si pomalý kontinuálny každodenný pohyb a vnímam detail tela, inokedy ma fascinuje hravosť, rýchlosť, prekvapenie, dynamika ktorú prinášajú ľudia ktorých stretávam a s ktorými tancujem. Toto neustále balansovanie ma upokojuje..

FOTOGALÉRIA