sk/en
close

O NÁS

Platforma pre súčasný tanec (PlaST) je celoslovenská organizácia združujúca nezávislých umelcov na poli súčasného tanca. Združuje individuálnych umelcov (aktuálne viac ako 50) a formou čestného členstva profesionálne tanečné združenia. 

Jej vznik sa viaže k dátumu 15. januára 2016, kedy tanečná komunita pocítila potrebu vyjadriť protest voči politickým zásahom do fungovania Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici a démonizácii súčasného tanca ako dekadentnej formy umenia pravicovou politickou stranou. Vzniku platformy prispel aj dlhodobý dojem, že odvetvie celkovo postráda ochranné a podporné mechanizmy pre svoj rozvoj.

Postupne PlaST naberal na aktivitách, reagoval na aktuálne potreby a podnety členov a súčasne hľadal funkčné modus operandi, keďže jeho iniciátormi a členmi sú stále aktívni umelci. V súčasnosti má svoju volenú správnu radu, manažment združenia, organizuje každoročné stretnutia členov a venuje sa projektovej činnosti, obsahovo inšpirovanej podnetmi členov o akútnych problémoch. 

 

Dlhodobou ambíciou PlaST je presadiť komplexné riešenia pre chronické problémy odvetvia: získať pre súčasný tanec profesionálne priestorové zázemie na tvorbu a prezentáciu v hlavnom meste, mapovať a inšpirovať tvorbu, dosiahnuť väčšiu viditeľnosť na medzinárodnej scéne a usilovať o zastavenie odlivu mladých umelcov do zahraničia pre lepšie pracovné podmienky. 

 

PlaST manažuje celoslovenský kalendár podujatí, ktorý súčasne funguje aj ako archív podujatí a tvorby. Od 2018 realizuje projekt zameraný na kritickú reflexiu danej sezóny (Tanečná sezóna). V roku 2017 inicioval analýzu a publikoval štúdiu o podmienkach pre tvorbu za obdobie 2010-2016, v 2018 sa venoval príprave odborných materiálov pre potenciálny vznik tanečnej inštitúcie podľa modelu tanzhaus. Spolupracuje s ďalšími významnými organizáciami na poli súčasného tanca – s NuDance Fest realizuje odborné diskusie alebo vzdelávacie programy počas konania festivalu, s Asociáciou Bratislava v pohybe inicioval a spoluorganizoval v roku 2021 prvú Slovenskú tanečnú platformu. V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Nadáciou Cvernovka rozvíja projekt rezidenčného centra pre súčasný tanec a performatívne umenie Telocvičňa v Bratislave. 

 

Funguje vďaka podpore členov a finančnej podpore Fondu na podporu umenia, Bratislavského samosprávneho kraja, Nadácie mesta Bratislava a Visegrad International Fund.

KTO SME

SPRÁVNA RADA

Predsedníčka: Marta Poláková

Podpredsedníčka: Maja Hriešik

Členovia rady: Jaro Viňarský, Juraj Korec, Soňa Kúdeľová, Barbora Janáková, Maja Hriešik, Marta Poláková

 

Projektová koordinátorka

Maja Hriešik

 

Manažment združenia, administrácia webovej stránky, PR

Silvia Bakočková

 

Koordinátorka rezidenčného priestoru Telocvičňa, PR

Soňa Kúdeľová

PRIESTOR TELOCVIČŇA

Priestor Telocvičňa je presne tak ako názov naznačuje bývalá telocvičňa, veľkorysý priestor so zázemím a základným vybavením, ktoré je nevyhnutné pre tanec a pohyb. Tanečníkom slúži ako rezidenčný priestor od roku 2016. Je majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a súčasťou KC Nová Cvernovka na Račianskej ulici v Bratislave a vďaka dohode medzi týmito dvoma organizáciami a PlaSTom ho môžu využívať desiatky umelcov. PlaST od 2018 koordinuje jeho fungovanie a usiluje o zlepšenie jeho vybavenia. 

Napriek provizórnosti stal sa rýchlo kľúčovým pre vznik novej tvorby v Bratislave, etablovanie mladých umelcov a medzigeneračnú spoluprácu. Umožnil celkové zocelenie tanečnej komunity, ktorá priestor svojpomocne a základne vybavila a komunitne využíva.

Umelci v ňom realizujú rezidencie, vzdelávacie projekty a v príležitostne aj hrajú pre verejnosť. 

V čase lockdownu mnohí tanečníci práve z Telocvične streamovali svoju tvorbu. 

Od 2021 v Telocvični Plast realizuje aj medzinárodný rezidenčný program Residance a regionálny projekt zameraný na prepojenie umenia a vedy v otázke ekológie Nature of Us. 

STAŇ SA ČLENOM

Staň sa členom komunity.

Členom sa môže stať absolvent tanečných stredných či vysokých škôl alebo umelec, ktorý aktívne pôsobí na profesionálnej tanečnej či performatívnej scéne.

Členstvom získava podporu formou propagácie tvorby, rezidenčné a tréningové možnosti v priestore Telocvičňa, informovanosť o aktuálnych výzvach či vzdelávaní, ale aj priestor pre vstupovanie do diskusií o budúcnosti odvetvia. 

Ročným členským samozrejme vyjadruje aj drobnú no dôležitú finančnú podporu snaženiu a fungovaniu PlaSTu ako kontinuálne operujúcej organizácie.

Výška členského poplatku je 20 €, študenti 10 €.

Prihláška za člena
Prihláška za združenie

ČLENOVIA PLAST

Silvia Bakočková

Lucia Bielik

Lukáš Bobalik

Katarína Brestovanská

Miriam Budzáková

Zuzana Burianová

Magdaléna Čaprdová

Michaela Cisarikova

Tomáš Danielis

Veronika Dragonidesová

Soňa Ferienčíková

Petra Fornayová

Kei Franček Mimakiová

Ivica Franeková

Michal Freriks

Lucia Holinová

Maja Hriešik

Danuša Hruškovičová

Anna Hurajtová

Barbora Janáková

Tomáš Janypka

Renata Jurčová

Yuri Korec

Milan Kozánek

Viera Kozáková

Soňa Kúdeľová

Roberta Legros Štěpánková

Katarína Matúšová Hajsterová

Lívia Méndez Marín Balážová

Zuzana Náprstková

Michaela Nezvalová

Eva Ohraďanová

Andrej Petrovič

Marta Poláková

Eva Priečková

Renáta Ptačin

Daniel Raček

Paulína Šmatláková

Vladislav Šoltys

Miroslava Stašková

Andrej Štepita

Silvia Sviteková

Matúš Szeghö

Martin Talaga

Jana Tereková

Michal Toman

Milan Tomášik

Simona Tonková

Eva Urbanová

Jozef Vaľo

Zuzana Vasičáková-Očenášová

Jaroslav Viňarský

Stanislava Vlčeková

Zuzana Žabková

Lukáš Záhorák

Katarína Zjavková

ČLENSKÉ ZDRUŽENIA

Asociácia Bratislava v pohybe, o.z.
Asociácia súčasného tanca, o.z.
bees-R, o.z.
BOD.Y, o.z.
Byť v pohybe / B in motion, o.z.
Neskorý zber, o.z.
En Vorentoe, o. z.
SKOK!, o.z.
mimoOs, o.z.
Skrzprst, o.z.
Move-you, o.z.
tanC, o.z.
T-O-K, o.z.
Asfd divadlo ašttnnkorazd fildj, o. z.
Colectivo Priekopník Veverička, o. z.
Red Movement Network

partneri a podpora

Podporujú nás

1
4
3
6
12

Partneri

5
7
8
9
19
10
11
20

Mediálni partneri

15

kontakty

Platforma pre súčasný tanec, o. z.

Sídlo a fakturačná adresa:
Staré záhrady 14
821 05 Bratislava
IČO: 50131435
IBAN: SK34 1100 0000 0029 4902 0955
Štatutárny orgán: doc. Mgr. Marta Poláková, ArtD., prezident

 

Kancelária PlaST:
Telocvičňa, Nová Cvernovka
Račianska 78
831 02 Bratislava

Projektová koordinátorka
Maja Hriešik
maja.hriesik@gmail.com 

 

Manažment združenia, administrácia webovej stránky, PR
Silvia Bakočková
s.bakockova@gmail.com 

 

Koordinátorka rezidenčného priestoru Telocvičňa, PR
Soňa Kúdeľová
son.kudelova@gmail.com

 

Email pre všeobecné informácie
sucasnytanec@gmail.com