plast

Čo je PLaST?

Platforma pre súčasný tanec (PlaST) je profesijná nezávislá organizácia združujúca 54 umelcov ako riadnych členov a 11 právnických osôb ako čestných členov. Vznikla v Bratislave 15. januára 2016 z potreby riešiť problémy v oblasti súčasného tanca na Slovensku, jeho podpory a zahrnutia do kultúrnych stratégií.

PlaST systematicky pracuje na inštitucionalizovaní a vytváraní trvalo udržateľnej infraštruktúry pre slovenský súčasný tanec, teda na jeho rastúcej viditeľnosti ako uznávaného umenia, ktoré je dôležitou súčasťou spoločnosti.

Dokumenty

Stiahnite si
PDF a dozviete
sa o nás
všetko.

Späť

Silvia Bakočková

Neviem, no tuším. Keď tancujem, tuším jasnejšie. 

 

Tanec je pre mňa jedným z najúčinnejších prostriedkov pre nekonečné zoznamovanie sa samej so sebou, a vlastne, so všetkým. Je územím s veľkou mierou slobody, kde môžem byť súčasne s telom aj s mysľou. Pri vhodnom použití, navádza k disciplíne bez násilia, k zodpovednosti za pohyb vlastnej mysle, tela, ku kultivácií. Je prostriedkom pre kalibráciu, liečbu, hľadanie rešpektu, pokory, trpezlivosti, spontánnosti, harmónie a univerzálnosti. Tanec je, domnievam sa, jedným z najprirodzenejších a najuniverzálnejších ľudských prejavov, a preto verím, že môže byť užitočný nielen pre mňa, ale aj pre každého, kto príde k odhodlaniu tancovať alebo tanec pozorovať.

 

 

Silvia pôsobí v oblasti súčasného a moderného tanca ako pedagóg, tanečník, performer a manažér. 

 

Je absolventkou Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave. Svoje štúdium prehĺbila na Katedre tanečnej tvorby VŠMU. Bakalársku prácu venovala skúmaniu práce anatomických štruktúr tela v technike Marty Grahamovej, so zameraním na činnosť chrbtice a integráciu Kundalini jogy. V diplomovej práci sa sústredila na tému Dynamického vzťahu kontrolovaného a intuitívneho pohybu a jeho vplyvu na dosiahnutie efektívneho fungovania tela v súčasnom tanci. Vo svojom skúmaní vychádzala z analýzy fungovania tela na bunkovej úrovni. Zhrnutie svojej práce publikovala v sérií článkov v časopise Tanec. Ako pedagóg spolupracovala so slovenskou reprezentáciou v synchronizovanom plávaní, kde hľadala efektívne nastavenie vzťahu intuitívneho, inštinktívneho a kontrolovaného pohybu v kontexte športu. Ako performer spolupracovala s choreografmi ako je: Willi Dorner (Bodies in Urban Spaces) a Yuri Korec (Sapiens Territory). V súčasnosti študuje podnikový manažment na City University of Seattle. Manažérske zručnosti aktuálne uplatňuje v Platforme pre súčasný tanec – PlaST, kde spolupracuje na projektoch: Slovenská tanečná platforma, Tanečná sezóna, Re/branding súčasného tanca. Momentálne taktiež pôsobí ako pedagóg moderného a súčasného tanca na Súkromnom konzervatóriu v Nitre a na Súkromnej ZUŠ Tralaškola.

 

 

Som presvedčená, že budovanie prepojení a prelievanie informácií priamo vo mne, ako aj medzi (zdanlivo odlišnými) odbormi, ktorým sa venujem, je nielen spôsobom, ako svoju prácu zefektívňovať, ale aj spôsobom ako prinášať riešenia tam, kde sa nehľadajú jednoducho.

 

https://www.yurikorec.eu/sk/yuri-korec-co-2/spolupracujuci-umelci/silvia-bakockova/

Späť

Lucia Bielik

Interpretka a choreografka súčasných tanečných predstavení. Učiteľka súčasného a moderného tanca na Konzeraóriu J. L. Bellu a ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici. Založila spolu s Michaelou Šeligovou občianske združenie tanC. www.tanc.sk 

www.tanc.sk

Späť

Lukáš Bobalik

Absolvent Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave, študent Katedry tanečnej tvorby VŠMU, pedagóg Sukromneho tanečneho konzervatória Dušana Nebylu v Trnave. Už počas štúdia spolupracoval s niekoľkými slovenskými i zahraničnými choreografmi ( Poláková, Šavel, Korec, Lachký, Cmorej, Alegado, Sportelli ) a účinkoval vo viacerých predstaveniach súčasného tanca ( napr. Pocitové rozUmenie, Axiomatické lákadlo, Something is always happening, d-BODY-m ). Jeho choreografie — O Vás v nás a Padlo to! boli prezentované v Divadle Lab a Studiu ALTA a reprezentovali VŠMU aj na festivale HAMU Nová generace 2015 v Prahe.

 

https://www.lukasbobalik.com/

Späť

Katarína Brestovanská

Choreografka, tanečnica, absolventka štúdia andragogiky - vzdelávanie dospelých a štúdia tanca na súkromných školách a súboroch moderného tanca Allegro, Bralen, elledanse. V roku 2012 založila spolu s Annou Štefanovou a Milanom Kozánkom Nový Priestor - Medzinárodné centrum pre vzdelávanie, výskum a tvorbu nového tanca a fyzického divadla so sídlom v Bratislave. Venuje sa vlastnej umeleckej tvorbe ( Micro v Macro, Genuine Transformers, Tvoríme Zvuk Pohybom, Indigo ), učeniu, organizácii aktivít v o.z. Nový Priestor.

 

http://www.novypriestor.com

Späť

Miriam Budzáková

Tanečnica. Performerka. Študentka na VŠMU v odbore Tanečné divadlo a performancia. Súbežne študentka na SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance). Ako interpretka a spolutvorkyňa účinkuje vo viacerých predstaveniach ("INTERPELLATION", "Pocitové rozUmenie " , " Heart of the Factory ", "Passing / Station", "Anahlinamima" , "Still left", "Encoulers", "Bodies in Tsphere" , ... ). Miriam sa v súčasnosti zameriava na tvorbu site-specific predstavení, kontaktnú improvizáciu a fyzické divadlo. Je spoluorganizátorkou multižánrového tanečného festivalu "Tanečno"na Slovensku, ktorý bol založený v roku 2017.

 

Späť

Zuzana Burianová

súčasný tanec - choreografka, tanečnica

 

Späť

Magdaléna Čaprdová

Tanečnica, pedagogička, absolventka doktorandského štúdia na VŠMU v Bratislave. Spolupracovala s divadlom DAB ( Nitra ), Divadlom Nová scéna ( Bratislava ), SND, elledanse, Medzinárodným divadlom Meteorit, s tanečnými skupinami J.A.N company ( ch. Ján Ďurovčík ), DAJV ( Marta Poláková ), VERTE DANCE ( Praha ), Editta Braun Company ( Salzburg ). Zúčastnila sa otváracieho ceremoniálu letných olympijských hier v Londýne ( ch. Akram Khan ). Je členka Labanovho ateliéru Bratislava, národný a medzinárodný porotca IDO ( International dance organization ). Momentálne žije v Prahe, venuje sa pohybovým spoluprácam v divadlách, a účinkuje v predstavení Watch now ( ch. Lucia Holinová ).

 

http://www.labanbratislava.sk/o-nas/lab-tim/#magda

Späť

Michaela Cisarikova

Tanec / Súčasný tanec / Physické divadlo / Hip Hop Dance Theatre

 

Späť

Tomáš Danielis

Späť

Veronika Dragonidesová

 

Späť

Soňa Ferienčíková

Soňa je slovenská tanečnica, performerka, pedagogička a zakladateľka občianskeho združenia BOD.Y / www.bodyngo.com /, ktorá momentálne žije v Prahe. Profesionálne vzdelanie získala na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave a ďalej pokračovala štúdiom na pražskej Akadémii múzických umení, Kráľovskom konzervatóriu v Antwerpách a prestížnej „Salzburg Experimental Academy of Dance“v Rakúsku. Soňa je taktiež certifikovaným Pilates inštruktorom (Steele Pilates, NYC). Okrem súčasného tanca sa venuje aj experimentálnemu a dokumentárnemu divadlu a tanečnému filmu. Počas štúdií a profesionálnej kariéry mala možnosť spolupracovať s viacerými slovenskými aj zahraničnými choreografmi, režisérmi a skupinami ako napríklad: Juan Manuel Ramos Avilla (MEX), Ivana Dukic (YU), Marc Vanrunx (BE), Filip Van Huffel (BE), UNITED-C Company (NL), T.R.A.S.H Dance Collective (NL), VerTeDance (CZ), Spitfire Company (CZ), Renan Martins de Oliveira (BE/BR), Lucia Kašiarová (CZ/SK), Davide Sportelli (IT), Jaro Viňarský (SK), Peter Šavel (BE/SK), Petra Fornay (SK), Marold Langer-Philippsen (DE) a inými. Vystupovala v Česku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Francúzsku, Belgicku, Bielorusku, Holandsku, Španielsku, Švajčiarsku, Škótsku, Portugalsku, Bulharsku, Grécku, Izraeli, Mexiku a Číne.

 

http://www.bodyngo.com/so328a-ferien269iacutekovaacute.html

Späť

Petra Fornayová


Petra Fornayová - choreografka, tanečnica, herečka, organizátorka. Vytvorila viaceré autorské divadelno-tanečné predstavenia - Koniec Koniec, Hra na budúcnosť, Opernbal, Objekty výskumu, Hlbinné porušenie epidermy a i. - uvádzané doma aj v zahraničí (Divadelná Nitra, Nová Dráma, Opera Nova Praha, Jamais Vu!Paris, Tanec Praha, MediaWave Györ, ConfiDance Siena, Ars Cameralis Katowice, HybajHo! Praha, Korespondance CZ a i.). Predstavenie Dance with Changing Parts, ktoré vytvorila v spolupráci s Clustre ensemble, bolo v roku 2018 nominované na Cenu Nadácie Tatrabanky za umenie. Založila a vedie medzinárodný festival súčasného tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest, spoluzakladala A4, je členkou redakčnej rady časopisu pre súčasné umenie VLNA. Za rolu vo filme Juraja Lehotského Nina bola nominovaná na cenu Slnko v sieti v roku 2018.


 

www.petra-fornayova.com

Späť

Kei Franček Mimakiová

Tanečnica a pedagogička. Absolvovala tanečný odbor na VŠMU, Salzburg Experimental Academy of Dance a výmenný pobyt na Tisch School v New Yorku. Ako tanečnica momentálne pôsobí ako slobodný umelec-performer a pedagogicky pôsobí ako vedúca odboru tanec na konzervatóriu v Nitre, kde učí moderný a súčasný tanec.

 

Späť

Ivica Franeková

 

Späť

Michal Freriks

Michal is a freelance performer, graduating this year from Academy of Performing Arts in Bratislava in dance (choreography and dance intepretation). He is a teacher of contact improvisation, contemporary dance and movement as well. He is interested in divised theatre, physical theatre, dance theater and contemporary dance too. Besides art career he was volunteering and working as an activist for NGOs taking action to protect the natural environment and human rights. He was working at Slovak dance theatre as a performer and partly as a technician. His artistic approach is influenced mostly by a conceptual thinking, philosophy, martial arts and the physicality of the body. Michal's work is mainly focused on a physical presence and the truth in the movement. The dance is just a tool and form is secondary, he sees the most importance in concept and dramaturgy.

 

https://about.me/michalfreriks

Späť

Lucia Holinová

Choreografka, dramaturgička a redaktorka. Vytvorila diela Škára ( 1999 ), Fuga ( 2012 ), Watch ( 2015, obnovená premiéra 2016 ), Pi story ( 2015 ), Dunaj ( 2016, work in progess ). Dramaturgicky spolupracovala s choreografkou Šárkou Ondrišovou na dielach 4 MEN pre Balet SND ( 2011 ), Voda na vode pre Divadlo elledanse ( 2011 )a Frost pre Balet Bratislava ( 2012 ). V roku 2014 založila spolu s Annou Sedláčkovou, Danielom Račekom a Monikou Čertezni skupinu Neskorý zber, združujúcu tanečníkov v zrelom veku s ktorým metódou kolektívnej tvorby vytvorili predstavenie Zámerné čakanie ( 2014 ).

 

Späť

Maja Hriešik

Režisérka, tanečná dramaturgička a pedagogička. Pôsobí ako odborný asistent na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, kde vedie semináre zamerané na dejiny, estetiku a dramaturgiu tanca. Pre Divadelný ústav Bratislava realizuje výskum venovaný dejinám a vývinu slovenského súčasného tanca. Ako dramaturgička spolupracovala s viacerými choreografmi a medzinárodnými festivalmi.

 

Späť

Danuša Hruškovičová

Pôsobila v súbore moderného scénického tanca Auriga, neskôr v Skupine súčasného tanca pod vedením Zuzany Hájkovej, balete Štátnej opery v Banskej Bystrici a ako nezávislá tanečnica v slovenských a medzinárodných tanečných projektoch Billa Younga ( USA ), Marjolin Sinke ( NL ), Anky Sedlačkovej ( SR ), Marty Polákovej ( SR ), pôsobila v skupinách Adato a DAJV . V súčasnosti je tanečnou pedagogičkou a vedúcou predmetovej komisie odborného vzdelávania tanec a členka gremiálnej rady riaditeľa na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave.

 

https://www.ckba.sk/hrukoviov-danua

Späť

Anna Hurajtová

 

Späť

Barbora Janáková

Barbora je absolventkou tanečného odboru na konzervatóriu v Nitre (2011) a absolventkou VŠMU so zameraním na tanečné umenie (2016). Zúčastnila sa zahraničných stáží (Belgicko), medzinárodných tanečných sústredení (Dijon, Francúzsko; 1st China CEE Dance Summer Camp; 2nd China CEE Dance Summer Camp). Od roku 2011 pôsobí ako performerka na slovenskej a zahraničnej scéne: Anton Lachký – Nočná ilúzia; P. Šavel, M. Poláková, J. Korec, T. Procházka – Pocitové rozUmenie; Marta Poláková – HorúčavapODPORa, M. a J. Hajdyla Assemblage, Lívia M.M. Balážová a Zebastián Méndez Marín Millennial Magic Mirror, Lucia Holinová Niveau stable, Watch now. Aktuálne sa radí aj medzi začínajúcich tvorcov Do Dna (M.M. Balážová/Janáková,Hulvejová)Dotyk (Janáková/Priečková/Tonková/Šavel/Procházka), Moving mountains (mimoOs), Prešívané niťou (Hriešik/Máliková/Šavel/Priečková/Janáková). Od roku 2017 pôsobí ako pedagóg: konzervatórium Bratislava/Evy Jaczovej, Jumbo Dance Studio, Superar. Barbora je predsedkyňou o.z. mimoOs a členkou PLaST. Je spoluzakladateľka výchovno – vzdelávacieho projektu Telohra. Momentálne pracuje na svojom sólovom projekte v rámci štipendia FPU.

 

www.mimoos.sk, www.telohra.sk

Späť

Renata Jurčová

Späť

Yuri Korec

Performer, choreograf, terapeut. Je spoluautorom tanečných filmov Deň, Dakroom a medzinárodne oceneného filmu voiceS. Vďaka štúdiu metódy Rolfing v nemeckom Mníchove sa stal prvým certifikovaným Rolferom™ na Slovensku. Je členom študijnej skupiny Advanced Movement Studies a doktorandom na VŠMU. Jeho poslednou choreografiou je d-BODY-m, predstavenie premiérované vo februári 2017.

 

http://www.yurikorec.eu/performer/

Späť

Milan Kozánek

Tanečný pedagóg, choreograf a odborný poradca, pôsobil v inštitúciách SEAD Salzburg, TanzQuartier Wien, Konservatorium Wien University, Northern School of Contemporary Dance v Leeds, TIP Freiburg, University of Calgary. V roku 1996 založil so Zunou Kozánkovou Tanečnú spoločnosť Artyci, pre ktorú vytvoril desiatku tanečných diel prezentovaných na Slovensku aj v zahraničí ( o.i. v Thajsku a Číne ). Spolupracuje aj s divadelnými tvorcami a skupinami Studio Matejka a Teatr Piesn Kozla ( Poľsko ), Res Ratio Network ( Grécko ), Andrej Kalinka ( Slovensko ).

 

http://www.artyci.com/?lnk=364&lng=en

Späť

Soňa Kúdeľová

Soňa pôsobí na scéne súčasného tanca na Slovensku ako choreograf, performer a lektor. Študovala tanec na Konzervatótiu J. L. Bellu v Banskej Bystrici odkiaľ pokračovala do Bratislavy, kde študovala na katedre estetiky UK. Teoretické štúdium zámerne smerovala na hľadanie paralel tanca a iných druhov umenia. Štúdium končila prácami s témami “Analýza pohybu vo filme Wima Wendersa Pina” a “Postmoderné tanečné umenie a jeho reflexia vo výtvarnom umení”.

Jej tvorba vyplýva z inšpirácií bežného života človeka. Sústredí sa na výskum a interpretáciu vnútorných myšlienkových pochodov za behu životných okolností, pričom sa snaží nazerať na vedomé i nevedomé. Zaoberá sa otázkami prečo a ako v témach okolo sociálnopsychologickej adaptácie, pričom odpovede typu “prečo nie” jej ponúkajú otvorenú možnosť (zámerne nevysvetlenej) absurdnej interpretácie skúsenosti, často položenej na osobnom zážitku. Pohyb a tanec pre ňu znamenajú(aj) možnosť “hovoriť” vtedy keď slová sú nedostačujúce, obmädzujúce alebo zbytočné.

Autorsky vytvorila dve sólové tanečné inscenácie – Autopilot a Autocorrect v spolupráci s virtuálnou platformou Batyskaf pričom momentálne pracuje na pokračujúcom sólovom projekte pod vlastným združením oz CHAOSMOS.

S Batyskafom má za sebou viaceré autorské spolupráce v projektoch tl;dr a 10080 (T.Procházka, I.Dobrovodský). Participovala na projekte „Do Dna“ s mimoOs na predstaveniach v Košiaciach a Banskej Bystrici. Aktuálne spolupracuje na projekte „Manifest Možností“ s choreografkou Petrou Fornayovou. Spolupracovala tiež s viacerými tanečnými, vizuálnymi či intermediálnymi umelcami. Absolvovala zahraničné rezidencie v Budapešti a Grazi (GAME, T.Danielis). Je spoluzakladateľkou vzdelávacieho projektu TELOHRA a členkou PLAST – Platforma pre súčasný tanec.

Ako lektor sa snaží uchopiť pohyb ako svoju prirodzenú súčasť a možnosť a nie len mechanickosť. Sústredí sa pri tom prirodzene na fyzický ale aj osobnostný rozvoj participantov.

 

http://www.telohra.sk/

Späť

Roberta Legros Štěpánková

Roberta Legros Štěpánková pracuje ako performérka, tanečníčka, učiteľka tanca a na telo orientovaná psychoterapeutka. Od roku 2017 žije v Brne, po rokoch strávených v Holandsku
a Španielsku. V oblasti rozvoja vedomia, vnímavosti tela a jeho expresívneho a liečivého potenciálu pracuje od roku 2009. Roberta aktívne pracuje v oblasti vnútorného liečenia
a psychoterapie, kde je vnímajúce telo kľúčovým prvkom pre osobný rast.
Vo svojom umení tvorí tanec a tým pozorovateľa prizýva do imaginatívnej premeny – priestoru divadla. Ohniskom jej umeleckej práce je sólo tvorba, spolupráce s hudobníkmi a performérmi, a väčšie medzinárodné medziodborové projekty, ktoré sa pravidelne dejú na pomedzí krajín, v ktorých žila (NL, SK, CZ, SP).    

 

www.robertastepankova.com

Späť

Katarína Matúšová Hajsterová

Tanečné umenie

 

Späť

Zuzana Náprstková

Desaťročné pôsobenie na scénach rôznych slovenských divadiel

 

Späť

Michaela Nezvalová

 

Späť

Eva Ohraďanová

Tanečná pedagogička. Zriaďovateľka Súkromnej základnej umeleckej školy a tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku, vedúca odbornej sekcie ZUŠ Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, členka odbornej komisie pre konzervatóriá pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. Iniciátorka vzniku a riaditeľka Liptovského divadla tanca.

 

http://www.szuslh.sk/pedagog/4-mgr-art-eva-ohradanova

Späť

Andrej Petrovič

Pôsobil v Divadle Štúdio tanca, Banská Bystrica a skupine Dajv Marty Polákovej. Po odchode zo Slovenska pôsobil v skupinách Editta Braun Company v Salzburgu, Fatou Traore v Bruseli, Giorgio Barberio Corsetti/ Fatore Kappa Physical Theatre v Ríme, Jean Abreu Dance Company v Londýne. Je spoluautorom a choreografom tanečného filmu The Day. Od roku 2007 je členom Akram Khan Company v Londýne, kde je tanečníkom a asistentom choreografa Akrama Khana. Ich zatiaľ poslednou spolupracou je Giselle pre English National Ballet v Londyne. Vytvoril choreografie The Tempest pre SND, Fifth pre Kecskemet city ballet, Madarska republika Rashomon effect National youth dance company Londýn a L/one of the seven pre ME-SA, Praha.

 

Späť

Marta Poláková

Marta Poláková je choreografka, tanečná pedagogička, pohybová analytička a publicistka. Na slovenskej scéne súčasného tanca pôsobí od začiatku deväťdesiatych rokov. Založila viacero nezávislo pôsobiacich zoskupení (a dato 1990 – 99, Dajv 2003 – 2007) a iniciovala vznik Labanovho ateliéru Bratislava – platformy pre tanec a pohyb (2008). Spolupracovala s rôznymi divadlami, zoskupeniami a umelcami (Komorné divadlo Martin, Divadlo J. Palárika v Trnave, Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici, Hubris Company, Cie Willi Dorner vo Viedni, SND). Jej poslednú tvorbu (Hladká hrana, 2009, Horúčava, 2012, SOLO – Endings/Beginnings, 2013, pODPORa, 2017) výrazne ovplyvnilo štúdium Labanovej analýzy pohybu. Jej tvorba bola prezentovaná v Anglicku, Francúzsku, Írsku, Dánsku, Taliansku, Rakúsku, Maďarsku a Českej republike. Pôsobí na Katedre tanečnej tvorby HTF VŠMU. Publikovala štyri knihy o tanci, pôsobí v časopise Tanec.

 

http://www.labanbratislava.sk/o-nas/lab-tim/#marta

Späť

Eva Priečková

Absolventka VŠMU, tanečnica, choreografka a pedagogička. Spolupracovala s choreografmi: Peter Šavel, Joe Alegado, Davide Sportelli, Juraj Korec, Marta Poláková či režisérom Tomášom Procházkom ( Premeny tanca, Skin, Pocitové rozumenie, d-BODY-m, .DOTYK ). Často spolupracuje aj so súčasnými hudobníkmi a výtvarníkmi ( D. Matej, F. Király, M. Tóth, M. Mudroch, Z. Žabková, Duo Bankleer, I. Doujak ). Momentálne spolupracuje na báze tanečných a pohybových workshopov s priestorom GrainSpace v Prahe, so súkromným konzervatóriom Dezidéra Kardoša v Topoľčanoch alebo s cirkusom Momolo v Nemeckej Jene. V roku 2016 založili spoločne s Barborou Janákovou, Simonou Tonkovou, Andrejom Štepitom a Lukášom Bobalíkom občianske združenie mimoOs ako tvorivé zázemie pre ich spoločné umelecké aktivity.

 

http://evprieckova.tumblr.com

Späť

Renáta Ptačin

Tanečnica, choreografka. Vystupovala v muzikáloch Divadla Nová scéna, ale aj na nezávislej divadelnej scéne ako súčasť Bubla Company. V ostatnom čase sa venuje pohybovým spoluprácam v rámci činoherných a operných súborov na Slovensku a Českej republike ( napr. Solo Lamentoso a Orango/ Antiformalistický jarmok v réžii Slávy Daubnerovej )

 

Späť

Daniel Raček

V mladosti bol unesený folklórom a spoločenským tancom. Od roku 1992 sa venuje súčasnému tancu a kontaktnej improvizácii. Po ukončení Matematicko - fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave začal najskôr pracovať v divadle Štúdio tanca v Banskej Bystrici a od roku 1999 ako umelec na voľnej nohe doma i v zahraničí (Česká republika, Maďarsko, Nórsko, Grécko). V súčasnosti je členom Debris Company (Bratislava), združenia Neskorý zber (Bratislava) a Karen Foss Quiet Works (Nórsko). V roku 2006 bol ocenený cenou za najlepší interpretačný výkon v súčasnom tanci - Philip Morris/Kvet Baletu. Vo svojej pedagogickej praxi sa zameriava na princípy súčasného tanca so špecialnym fokusom na obrátené polohy tela a moderný partnering. Ako pedagóg pôsobil na niekoľkých tanečných konzervatóriach na Slovensku, Maďarsku, Česku. Je absolventom MFF UK a VŠMU v Bratislave. Bol zakladajúcim členom Divadla Štúdio tanca. Pre Divadlo Štúdio tanca vytvoril projekty Kolotoč (2009) a Uzol (2013). S Tomášom Nepšinským vytvoril duo Sofa (2010). Pod hlavičkou Neskorého zberu sa spolu podielal na projektoch O ako Schlemmer (reloaded), Zámerné čakanie, Elegancia kvantového králika.

 

http://www.novypriestor.com/index.php/sk/organizacia/umelci-a-pedagogovia/99-daniel-racek

Späť

Paulína Šmatláková

- tanečník v oblasti súčasného tanca 

- 2014-2016 absolovanie bakalárskeho štúdia na Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance v Londýne 
- 2017 freelance pôsobenie vo Veľkej Británií
- 2017 júl - účasť na svetovom festivale World Stage Design v Taipei (Taiwan) s predstavením Lingering Games 
- 2017-2020 full-time zamestnanie v dánskom tanečnom divadle Blackbox Dance Company 
- spolupráca s choreografmi ako Ben Wright (Veľká Británia), Jason Mabana (Belgicko), Marie Brolin-Tani (Švédsko), Tina Tarpgaard (Dánsko), Melody Putu (JAR), Jung-in Lee (Južná Kórea)
- lektorka tanca na Slovensku, v Anglicku a v Dánsku
- na Slovensku som bola súčasťou divadelných predstavení Sweet Charity (Divadlo Andreja Bagara, Nitra, 2011-2013) a Pomáda (Heineken Tower Stage, 2012-2013) 

 

Späť

Vladislav Šoltys

Tanečník, pedagóg, odborný asistent na Katedre tanečnej tvorby VŠMU. Ako tanečník pôsobil v CieLaroque v Rakusku, Fabulous Beast Dance Theater, Írsko, Torzo Balet na Slovensku, Bratislavské Divadlo Tanca, skupina Dajv, Divadlo elledanse. Vytvoril solo Kráľ ( 2009 ). Pre Divadlo elledanse vytvoril choreografiu Quadrans ( 2010 ) s hudbou Petra Grolla, so študentmi VŠMU vytvoril choreografiu Ženy ( 2013 ), pre ProArt company vytvoril časť predstavenia Motion Scores ( 2014 ) a je spoluatorom predstavenia Malé Ženy ( v choreografii M. Nezvalovej, 2017 ). Pripravuje celoslovenskú tanečno-divadelnú súťaž GalaArtMoves 2017.

 

http://www.elledanse.sk/en/vladislav-benito-soltys

Späť

Miroslava Stašková

Absolventkou tanečného odboru na VŠMU a ekonomiky a manažmentu na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Vyučuje moderný tanec na Súkromnom konzervatóriu v Nitre. Choreograficky a interpretačne spolupracovala s Prešporským divadlom ( Tretia farba Evy, Hamlet ) a s divadlom Malá Scéna STU ( Spoveď ). V divadle H. Ch. Andersena v poľskom Lubline vytvorila choreografie pre predstavenie Trzy świnki czyli LOS TRES VAGABUNDOS a Tymoteusz wśród ptaków. Pôsobí v Labanovom Atelieri Bratislava a zameriava sa na organizáciu programov akreditovaného vzdelávania pre pedagogických zamestanancov.

 

http://www.labanbratislava.sk/o-nas/lab-tim/#mirka

Späť

Andrej Štepita

Študent Katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave, člen o.z. mimoOs.

 

https://mimoos.sk/andrej-stepita/

Späť

Silvia Sviteková

Študentka VŠMU v odbore Tanečné divadlo a performancia

 

Späť

Matúš Szeghö

Historicky prvý absolvent odboru Tanečné divadlo a performancia na VŠMU v Bratislave, tanečník, pedagóg a choreograf. Počas magisterského štúdia Moderného tanca na VŠMU absolvoval v rámci programu Erasmus+ jeden semester na Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien vo Viedni v odbore Contemporary Dance and Ballet. Spolupracoval na viacerých umeleckých projektoch tanečného divadla spolu s M. Polákovou, J. Korcom, Debris Company, T. Procházkom a F. Zaccariou. Účinkoval tiež na viacerých festivaloch ako napr. Pro-téza, Kiosk, Biela noc, Divné veci a Tanečno, ktorého je aj spoluorganizátorom. S autorským sólom Undistinguished vyhral cenu v choreograficko-performatívnej súťaži Gala Art Moves 2018.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Unr5wUd78w

Späť

Martin Talaga

Choreograf, tanečník

 

Späť

Jana Tereková

Choreografka, tanečnica a pedagóg súčasného tanca. Pôsobi v Bratislave a Paríži, je autorkou viacerých choreografií a predstavení s multimediálnym a medzinárodným presahom. Ako tanečnica spolupracovala so slovenskými a zahraničnými choreografmiv produkciách realizovaných v Nemecku, Francúzsku, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku. Ako pedagóg vedie pravidelne workshopy súčasného tanca pre verejnosť.

 

Späť

Michal Toman

Michal Toman je český profesionální tanečník, performer, akrobat, pedagog, fotograf a Capoerista.

Absolvent tanečního oboru ZUŠ Nový Jičín, pod vedením Anity Vahalové a Hany Zapletalové. Po dokončení Novojičínského gymnázia a ZUŠ byl přijat ke studiu na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, kde následně úspěšně absolvoval jak bakalářské tak i magisterské studium moderního tance. Během magisterského studia absolvoval v rámci programu Erasmus+ semestr na Falmouth University ve Velké Británii v oboru Dance and choreography, kde také započal svou autorskou tvorbu představením Of fear and desire

Aktuálně je členem pražského souboru fyzického divadla Burki&com a největší mezinárodní asociace capoeiry na světě, ABADA Capoeira, v které je držitelem zeleného (učitelského) pásu, mnoha medailových umístění a titulů. (např. mistr Visegrádské čtyřky 2019)

Spolupracoval na různých uměleckých projektech (taneční představení, filmy apod.) jak doma tak i v zahraničí. Jako například, Jana Burkiewiczová (Růžový Samuraj), Viktor Konvalinka (iMucha show), Yuri Korec&Co. (Sapiens Territory), Simona Machovičová (Škola Žárlivých), Marek Ťapák (Nero a Seneca), Emil Leeger (Salome 1.2.4.), Marta Poláková (Cítit neviditelné) a další...

Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje na využití kombinace principů techniky současného tance s technikou afro-brazilského bojového umění Capoeira a to zejména v obrácených polohách těla. Kromě tance se profesionálně věnuje také fotografii

 

https://www.facebook.com/michal.toman.artist

Späť

Milan Tomášik

choreograf, pedagóg, tanečník

 

http://milantomasik.com

Späť

Simona Tonková

Simona Tonková (Droppanová) je absolventkou VŠMU v Bratislave. Tancu sa venuje od detstva a prešla viacerými tanečnými technikami a štýlmi ako hip-hop, jazz, graham, limon, cunningham, súčasný tanec a kontaktná improvizácia. Počas štúdia účinkovala v muzikáloch (Príbeh Ulice, Sladká Charity, Tisícročná včela) a rôznych televíznych projektoch. Spolupracovala s choreografmi ako Anton Ľahký, Davide Sportelli, Joe Alegado, Vladislav Šoltys, Virginie Dejeux, Marta Poláková, Peter Šavel, Juraj Korec, Tomáš Procházka, Katarína Brestovanská. V súčasnej dobe je členkou o.z. mimoOs, performerom, pedagógom a choreografom súkromného tanečného štúdia Jumbo a Centra voľného času Zlaté Moravce.

 

Späť

Eva Urbanová

Od roku 2014 do roku 2020 študovala bakalárky a magisterský stupeň štúdia oboru choreografia na Hudobnej Akadémií Múzických Umení v Prahe. Počas tohto štúdia strávila rok na škole Trinity Laban v Londýne ako Erasmus študent. Ako tanečník spolupracovala s tvorcami Yukiom Suzukim, Petrou Fornayovou, Janou Stárkovou a ďalšími. Ako choreograf spolupracovala s Tanečným konzervatóriom hl. mesta Prahy, s Janáčkovym konzervatóriom v Ostrave a s tanečným súborom Bohemia Balet. V roku 2019 vytvorila dielo „DANCE is not DEAD!“ pre tanečnú skupinu Central European Dance Theatre so sídlom v Budapešti, ktoré sa uviedlo v rámci večera mladých choreografov. Jej choreografia „Ženy z hlíny“ vytvorená v rovnakom roku bola vybraná do kategórie „Mladá krv na scéne“ v rámci festivalu Mala Inventura 2020. Eva sa vo svojom pohybovom slovníku necháva inšpirovať najmä súčasným izraelským tancom a fyzickým divadlom. V roku 2021 je podporovaná choreografickým centrum SE.S.TA v programe KoresponDance At Work.

 

https://evaurbanovadance.wixsite.com/evaurbanovadance?fbclid=IwAR2_3Zy2t5rxZ4sZqlT4rgwhECuFC7WwuPihQS3dIyhnqvtOcZU2JnpKVvg

Späť

Jozef Vaľo

 

Späť

Zuzana Vasičáková-Očenášová

Späť

Jaroslav Viňarský

Choreograf, performer. Choreografiu študoval na VŠMU a pražskej AMU. Spolupracoval s mnohými slovenskými a zahraničnými pedagógmi a choreografmi ( Simone Sandroni, Julyen Hamilton, Irene Stamou, Frey Faust, Karine Ponties, Petra Tejnorová ). Je nositeľom cien medzinárodnej choreografickej súťaže Jarmily Jeřábkovej a Českej tanečnej platformy. V ostatných rokoch úzko spolupracuje s belgickou choreografkou Karine Ponties ( Mi Non Sabir, Holeulone, Humus Vertebra a Havran ), Petrou Tejnorovou ( Stricken by a Flower, You are here ) ale pôsobí aj na Slovensku ( Butticula: Figúry blázna, Animalinside ). V roku 2011 založil občianske združenie SKOK! s cieľom zvyšovať povedomie o súčasnom slovenskom tanci. Je nositeľom prestižnej ceny Bessie Award v kategórii Outstanding Performer za choreografiu Pavla Zuštiaka Bastard.

 

http://physicalarts-sk.com/jarospring-vinarsky

Späť

Stanislava Vlčeková

Tanečnica, choreografka. Spolupracovala s viacerými významnými domácimi a zahraničnými choreografmi. Pedagogicky pôsobí na Slovensku i v zahraničí, orientuje sa na súčasné tanečné techniky a spolu s tanečníkom Danielom Račekom na partnerskú techniku. Od roku 2011 pedagogicky pôsobí na Katedre hereckej tvorby VŠMU v Bratislave. Pôsobila v Štúdiu tanca, spoluzakladala tanečnú skupiny MY3 ( s Renatou Bubniakovou a Luciou Kašiarovou ). V súčasnosti je kmeňovou členkou fyzického divadla Debris Company, kde pôsobí ako choreografka a interpretka a pre ktoré vytvorila choreografie na hudbu Jozefa Vlka Soliloquy, Dolcissime Sirene, Ortopoetikum, Hexen, MONO ( v spolupráci s Petrom Jaškom ), EPIC, Únos Európy, WOW!. Okrem toho spolupracuje s poprednými slovenskými režisérmi a nezávislými združeniami.

 

http://www.elledanse.sk/en/stanislava-vlcekova

Späť

Zuzana Žabková

Je umelkyňa, performerka a choreografka pracujúca na poli performancie a videa. V roku 2016 absolvovala štipendijný pobyt v rámci danceWEB na medzinárodnom festivale ImPulsTanz vo Viedni pod vedením umelca Tina Seghala a program artist-in-residence v Triangle Arts Association v New Yorku. Momentálne študuje na Institute for Applied Theater Studies v Giessen pod vedením filozofky Bojany Kunst.

 

http://uzanazabkova.blogspot.sk/

Späť

Katarína Zjavková

 

Členovia PLaST ku dňu 15.06.2021

 • Silvia Bakočková

 • Lucia Bielik

 • Lukáš Bobalik

 • Katarína Brestovanská

 • Miriam Budzáková

 • Zuzana Burianová

 • Magdaléna Čaprdová

 • Michaela Cisarikova

 • Tomáš Danielis

 • Veronika Dragonidesová

 • Soňa Ferienčíková

 • Petra Fornayová

 • Kei Franček Mimakiová

 • Ivica Franeková

 • Michal Freriks

 • Lucia Holinová

 • Maja Hriešik

 • Danuša Hruškovičová

 • Anna Hurajtová

 • Barbora Janáková

 • Tomáš Janypka

 • Renata Jurčová

 • Yuri Korec

 • Milan Kozánek

 • Soňa Kúdeľová

 • Roberta Legros Štěpánková

 • Katarína Matúšová Hajsterová

 • Zuzana Náprstková

 • Michaela Nezvalová

 • Eva Ohraďanová

 • Andrej Petrovič

 • Marta Poláková

 • Eva Priečková

 • Renáta Ptačin

 • Daniel Raček

 • Paulína Šmatláková

 • Vladislav Šoltys

 • Miroslava Stašková

 • Andrej Štepita

 • Silvia Sviteková

 • Matúš Szeghö

 • Martin Talaga

 • Jana Tereková

 • Michal Toman

 • Milan Tomášik

 • Simona Tonková

 • Eva Urbanová

 • Jozef Vaľo

 • Zuzana Vasičáková-Očenášová

 • Jaroslav Viňarský

 • Stanislava Vlčeková

 • Zuzana Žabková

 • Lukáš Záhorák

 • Katarína Zjavková

Čestní členovia - právnické osoby

Staňte sa členom