plast

Čo je PLaST?

Platforma pre súčasný tanec (PlaST) je profesijná nezávislá organizácia združujúca 40 umelcov ako riadnych členov a 9 právnických osôb ako čestných členov. Vznikla v Bratislave 15. januára 2016 z potreby riešiť problémy v oblasti súčasného tanca na Slovensku, jeho podpory a zahrnutia do kultúrnych stratégií.

PlaST systematicky pracuje na inštitucionalizovaní a vytváraní trvalo udržateľnej infraštruktúry pre slovenský súčasný tanec, teda na jeho rastúcej viditeľnosti ako uznávaného umenia, ktoré je dôležitou súčasťou spoločnosti.

Dokumenty

Stiahnite si
PDF a dozviete
sa o nás
všetko.

Späť

Lukáš Bobalik

Absolvent Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave, študent Katedry tanečnej tvorby VŠMU, pedagóg Sukromneho tanečneho konzervatória Dušana Nebylu v Trnave. Už počas štúdia spolupracoval s niekoľkými slovenskými i zahraničnými choreografmi ( Poláková, Šavel, Korec, Lachký, Cmorej, Alegado, Sportelli ) a účinkoval vo viacerých predstaveniach súčasného tanca ( napr. Pocitové rozUmenie, Axiomatické lákadlo, Something is always happening, d-BODY-m ). Jeho choreografie — O Vás v nás a Padlo to! boli prezentované v Divadle Lab a Studiu ALTA a reprezentovali VŠMU aj na festivale HAMU Nová generace 2015 v Prahe.

 

https://www.lukasbobalik.com/

Späť

Katarína Brestovanská

Choreografka, tanečnica, absolventka štúdia andragogiky - vzdelávanie dospelých a štúdia tanca na súkromných školách a súboroch moderného tanca Allegro, Bralen, elledanse. V roku 2012 založila spolu s Annou Štefanovou a Milanom Kozánkom Nový Priestor - Medzinárodné centrum pre vzdelávanie, výskum a tvorbu nového tanca a fyzického divadla so sídlom v Bratislave. Venuje sa vlastnej umeleckej tvorbe ( Micro v Macro, Genuine Transformers, Tvoríme Zvuk Pohybom, Indigo ), učeniu, organizácii aktivít v o.z. Nový Priestor.

 

http://www.novypriestor.com

Späť

Zuzana Burianová

súčasný tanec - choreografka, tanečnica

 

Späť

Magdaléna Čaprdová

Tanečnica, pedagogička, absolventka doktorandského štúdia na VŠMU v Bratislave. Spolupracovala s divadlom DAB ( Nitra ), Divadlom Nová scéna ( Bratislava ), SND, elledanse, Medzinárodným divadlom Meteorit, s tanečnými skupinami J.A.N company ( ch. Ján Ďurovčík ), DAJV ( Marta Poláková ), VERTE DANCE ( Praha ), Editta Braun Company ( Salzburg ). Zúčastnila sa otváracieho ceremoniálu letných olympijských hier v Londýne ( ch. Akram Khan ). Je členka Labanovho ateliéru Bratislava, národný a medzinárodný porotca IDO ( International dance organization ). Momentálne žije v Prahe, venuje sa pohybovým spoluprácam v divadlách, a účinkuje v predstavení Watch now ( ch. Lucia Holinová ).

 

http://www.labanbratislava.sk/o-nas/lab-tim/#magda

Späť

Monika Čertezni

Tanečnica, performerka, choreografka. Bola členkou Baletu Slovenského národného divadla, neskôr tanečnica a spoluatorka v nezávislých skupinách ( Hubris, AS Projekt, Stoka, Združenie pre súčasnú operu, Neskorý zber ). Je autorkou inscenácii City Zen ( 2013 ) a spoluautorkou projektov O ako Schlemmer ( reloaded ), Zámerné čakanie ( 2015 ). Jej poslednou choreografiou je dielo Hedy ( sólo pre jednu ženu a dvoch mužov ) ( 2016 ) uvedeného v Štúdiu SND. V súčasnosti pôsobí ako teatrologička v Centre výskumu divadla Divadelného ústavu v Bratislave.

 

Späť

Veronika Dragonidesová

 

Späť

Soňa Ferienčíková

Soňa je slovenská tanečnica, performerka, pedagogička a zakladateľka občianskeho združenia BOD.Y / www.bodyngo.com /, ktorá momentálne žije v Prahe. Profesionálne vzdelanie získala na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave a ďalej pokračovala štúdiom na pražskej Akadémii múzických umení, Kráľovskom konzervatóriu v Antwerpách a prestížnej „Salzburg Experimental Academy of Dance“v Rakúsku. Soňa je taktiež certifikovaným Pilates inštruktorom (Steele Pilates, NYC). Okrem súčasného tanca sa venuje aj experimentálnemu a dokumentárnemu divadlu a tanečnému filmu. Počas štúdií a profesionálnej kariéry mala možnosť spolupracovať s viacerými slovenskými aj zahraničnými choreografmi, režisérmi a skupinami ako napríklad: Juan Manuel Ramos Avilla (MEX), Ivana Dukic (YU), Marc Vanrunx (BE), Filip Van Huffel (BE), UNITED-C Company (NL), T.R.A.S.H Dance Collective (NL), VerTeDance (CZ), Spitfire Company (CZ), Renan Martins de Oliveira (BE/BR), Lucia Kašiarová (CZ/SK), Davide Sportelli (IT), Jaro Viňarský (SK), Peter Šavel (BE/SK), Petra Fornay (SK), Marold Langer-Philippsen (DE) a inými. Vystupovala v Česku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Francúzsku, Belgicku, Bielorusku, Holandsku, Španielsku, Švajčiarsku, Škótsku, Portugalsku, Bulharsku, Grécku, Izraeli, Mexiku a Číne.

 

http://www.bodyngo.com/so328a-ferien269iacutekovaacute.html

Späť

Petra Fornayová


Petra Fornayová - choreografka, tanečnica, herečka, organizátorka. Vytvorila viaceré autorské divadelno-tanečné predstavenia - Koniec Koniec, Hra na budúcnosť, Opernbal, Objekty výskumu, Hlbinné porušenie epidermy a i. - uvádzané doma aj v zahraničí (Divadelná Nitra, Nová Dráma, Opera Nova Praha, Jamais Vu!Paris, Tanec Praha, MediaWave Györ, ConfiDance Siena, Ars Cameralis Katowice, HybajHo! Praha, Korespondance CZ a i.). Predstavenie Dance with Changing Parts, ktoré vytvorila v spolupráci s Clustre ensemble, bolo v roku 2018 nominované na Cenu Nadácie Tatrabanky za umenie. Založila a vedie medzinárodný festival súčasného tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest, spoluzakladala A4, je členkou redakčnej rady časopisu pre súčasné umenie VLNA. Za rolu vo filme Juraja Lehotského Nina bola nominovaná na cenu Slnko v sieti v roku 2018.


 

www.petra-fornayova.com

Späť

Kei Franček Mimakiová

Tanečnica a pedagogička. Absolvovala tanečný odbor na VŠMU, Salzburg Experimental Academy of Dance a výmenný pobyt na Tisch School v New Yorku. Ako tanečnica momentálne pôsobí ako slobodný umelec-performer a pedagogicky pôsobí ako vedúca odboru tanec na konzervatóriu v Nitre, kde učí moderný a súčasný tanec.

 

Späť

Michal Freriks

Michal is a freelance performer, graduating this year from Academy of Performing Arts in Bratislava in dance (choreography and dance intepretation). He is a teacher of contact improvisation, contemporary dance and movement as well. He is interested in divised theatre, physical theatre, dance theater and contemporary dance too. Besides art career he was volunteering and working as an activist for NGOs taking action to protect the natural environment and human rights. He was working at Slovak dance theatre as a performer and partly as a technician. His artistic approach is influenced mostly by a conceptual thinking, philosophy, martial arts and the physicality of the body. Michal's work is mainly focused on a physical presence and the truth in the movement. The dance is just a tool and form is secondary, he sees the most importance in concept and dramaturgy.

 

https://about.me/michalfreriks

Späť

Lucia Holinová

Choreografka, dramaturgička a redaktorka. Vytvorila diela Škára ( 1999 ), Fuga ( 2012 ), Watch ( 2015, obnovená premiéra 2016 ), Pi story ( 2015 ), Dunaj ( 2016, work in progess ). Dramaturgicky spolupracovala s choreografkou Šárkou Ondrišovou na dielach 4 MEN pre Balet SND ( 2011 ), Voda na vode pre Divadlo elledanse ( 2011 )a Frost pre Balet Bratislava ( 2012 ). V roku 2014 založila spolu s Annou Sedláčkovou, Danielom Račekom a Monikou Čertezni skupinu Neskorý zber, združujúcu tanečníkov v zrelom veku s ktorým metódou kolektívnej tvorby vytvorili predstavenie Zámerné čakanie ( 2014 ).

 

Späť

Maja Hriešik

Režisérka, tanečná dramaturgička a pedagogička. Pôsobí ako odborný asistent na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, kde vedie semináre zamerané na dejiny, estetiku a dramaturgiu tanca. Pre Divadelný ústav Bratislava realizuje výskum venovaný dejinám a vývinu slovenského súčasného tanca. Ako dramaturgička spolupracovala s viacerými choreografmi a medzinárodnými festivalmi.

 

Späť

Danuša Hruškovičová

Pôsobila v súbore moderného scénického tanca Auriga, neskôr v Skupine súčasného tanca pod vedením Zuzany Hájkovej, balete Štátnej opery v Banskej Bystrici a ako nezávislá tanečnica v slovenských a medzinárodných tanečných projektoch Billa Younga ( USA ), Marjolin Sinke ( NL ), Anky Sedlačkovej ( SR ), Marty Polákovej ( SR ), pôsobila v skupinách Adato a DAJV . V súčasnosti je tanečnou pedagogičkou a vedúcou predmetovej komisie odborného vzdelávania tanec a členka gremiálnej rady riaditeľa na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave.

 

https://www.ckba.sk/hrukoviov-danua

Späť

Anna Hurajtová

 

Späť

Barbora Janáková

Absolventka VŠMU, pôsobí ako performerka a nezávislý tvorca ( Do Dna, Dotyk ) a pedagogička na Konzervatóriu Bratislava a je spoluzakladateľkou o.z. mimoOs. Zúčastnila sa záhraničných stáží ( Belgicko ), medzinárodných tanečných campov ( Francúzsko, Čína ). Spolupracovala s choreografmi: David Sporteli ( Skin ), Anton Lachký ( Nočná ilúzia ), Peter Šavel ( Pocitové rozUmenie ), Marta Poláková ( Horúčava ).

 

Späť

Yuri Korec

Performer, choreograf, terapeut. Je spoluautorom tanečných filmov Deň, Dakroom a medzinárodne oceneného filmu voiceS. Vďaka štúdiu metódy Rolfing v nemeckom Mníchove sa stal prvým certifikovaným Rolferom™ na Slovensku. Je členom študijnej skupiny Advanced Movement Studies a doktorandom na VŠMU. Jeho poslednou choreografiou je d-BODY-m, predstavenie premiérované vo februári 2017.

 

http://www.yurikorec.eu/performer/

Späť

Miroslava Kovářová

Absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a Vysokú školu múzických umení v odbore pedagogika tanca. Svoju tanečnú kariéru začínala ako tanečnica, pedagogička a choreografka v slovenských súboroch moderného tanca. Svoje vzdelanie si dopĺňala formou štipendijných pobytov v zahraničí (USA, Francúzsko, Nemecko). V rokoch 1989 – 1991 pôsobila ako baletný majster v Slovenskom národnom divadle, neskôr ako tanečný pedagóg a choreograf v Divadle Nová scéna. Od roku 1993 pôsobí ako tanečný pedagóg na Katedre tanečnej tvorby Vysokej školy múzických umení. Pedagogicky pôsobila v zahraničí (Rakúsko, Česká republika, Moldavsko, Fínsko, Poľsko, Nórsko). Ako choreografka spolupracovala s rôznymi divadlami – Slovenské národné divadlo, Divadlo Nová scéna, Astorka – Korzo 90, Divadlo detí a mládeže Trnava, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, a so Slovenskou televíziou. V rokoch 2006 – 2010 bola šéfdramaturgičkou Baletu SND. Od roku 2011 je dramaturgičkou a výkonnou riaditeľkou tanečného súboru Balet Bratislava. Od marca roku 2012 do decembra roku 2013 bola vedúcou tanečného súboru Divadla Nová scéna v Bratislava. V rokoch 1996 – 2000 bola Miroslava Kovářová predsedníčkou Asociácie súčasného tanca, od roku 1997 je umeleckou a výkonnou riaditeľkou medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe a od roku 2000 predsedníčkou Asociácie Bratislava v pohybe. Je zástupkyňou Slovenska v medzinárodnej sieti Aerowaves. V posledných rokoch sa popri pedagogickej činnosti aktívne venuje i organizácii a manažmentu mnohých projektov v oblasti súčasného tanca. V rokoch 2002 – 2006 absolvovala štúdium Feldenkraisovej metódy v rámci Feldenkrais ®International Training Program Wien III. a v súčasnosti sa aktívne venuje tejto metóde ako lektorka.

 

http://abp.sk/wp/?page_id=15197

Späť

Milan Kozánek

Tanečný pedagóg, choreograf a odborný poradca, pôsobil v inštitúciách SEAD Salzburg, TanzQuartier Wien, Konservatorium Wien University, Northern School of Contemporary Dance v Leeds, TIP Freiburg, University of Calgary. V roku 1996 založil so Zunou Kozánkovou Tanečnú spoločnosť Artyci, pre ktorú vytvoril desiatku tanečných diel prezentovaných na Slovensku aj v zahraničí ( o.i. v Thajsku a Číne ). Spolupracuje aj s divadelnými tvorcami a skupinami Studio Matejka a Teatr Piesn Kozla ( Poľsko ), Res Ratio Network ( Grécko ), Andrej Kalinka ( Slovensko ).

 

http://www.artyci.com/?lnk=364&lng=en

Späť

Soňa Kúdeľová

Soňa Kúdeľová vyštudovala tanec na Konzervatóriu J.L. Bellu v Banskej Bystrici. Pokračovala v štúdiu na Fif UK– odbor estetika v Bratislave. Tam sa venovala primárne oblasti filmového a výtvarného umenia a presahmi do tanečného umenia. Snaží sa nazerať na tanec netradičným spôsobom, pracuje s fúziami umení a hľadá inšpiráciu a východiská v textoch filozofov 20.storočia.Spolupracuje s tímom projektu Batyskaf. Bola súčasťou 2 performance – Batyskaf - tl;dr. A v rámci Batyskaf –10080 vytvorila tanečnú performance „Nevie hovoriť ale hovorí“. Podieľala sa na viacerých výskumno – tvorivých tanečných a multimediálnych performance. Autorsky vytvorila sólovú tanečnú inscenáciu „Autopilot“, v spolupráci s hudobným zoskupením The Blackwood Incident, ktorá mala premiéru v decembri 2017.

 

Späť

Zuzana Náprstková

Desaťročné pôsobenie na scénach rôznych slovenských divadiel

 

Späť

Eva Ohraďanová

Tanečná pedagogička. Zriaďovateľka Súkromnej základnej umeleckej školy a tanečného konzervatória v Liptovskom Hrádku, vedúca odbornej sekcie ZUŠ Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, členka odbornej komisie pre konzervatóriá pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. Iniciátorka vzniku a riaditeľka Liptovského divadla tanca.

 

http://www.szuslh.sk/pedagog/4-mgr-art-eva-ohradanova

Späť

Andrej Petrovič

Pôsobil v Divadle Štúdio tanca, Banská Bystrica a skupine Dajv Marty Polákovej. Po odchode zo Slovenska pôsobil v skupinách Editta Braun Company v Salzburgu, Fatou Traore v Bruseli, Giorgio Barberio Corsetti/ Fatore Kappa Physical Theatre v Ríme, Jean Abreu Dance Company v Londýne. Je spoluautorom a choreografom tanečného filmu The Day. Od roku 2007 je členom Akram Khan Company v Londýne, kde je tanečníkom a asistentom choreografa Akrama Khana. Ich zatiaľ poslednou spolupracou je Giselle pre English National Ballet v Londyne. Vytvoril choreografie The Tempest pre SND, Fifth pre Kecskemet city ballet, Madarska republika Rashomon effect National youth dance company Londýn a L/one of the seven pre ME-SA, Praha.

 

Späť

Marta Poláková

Marta Poláková je choreografka, tanečná pedagogička, pohybová analytička a publicistka. Na slovenskej scéne súčasného tanca pôsobí od začiatku deväťdesiatych rokov. Založila viacero nezávislo pôsobiacich zoskupení (a dato 1990 – 99, Dajv 2003 – 2007) a iniciovala vznik Labanovho ateliéru Bratislava – platformy pre tanec a pohyb (2008). Spolupracovala s rôznymi divadlami, zoskupeniami a umelcami (Komorné divadlo Martin, Divadlo J. Palárika v Trnave, Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici, Hubris Company, Cie Willi Dorner vo Viedni, SND). Jej poslednú tvorbu (Hladká hrana, 2009, Horúčava, 2012, SOLO – Endings/Beginnings, 2013, pODPORa, 2017) výrazne ovplyvnilo štúdium Labanovej analýzy pohybu. Jej tvorba bola prezentovaná v Anglicku, Francúzsku, Írsku, Dánsku, Taliansku, Rakúsku, Maďarsku a Českej republike. Pôsobí na Katedre tanečnej tvorby HTF VŠMU. Publikovala štyri knihy o tanci, pôsobí v časopise Tanec.

 

http://www.labanbratislava.sk/o-nas/lab-tim/#marta

Späť

Eva Priečková

Absolventka VŠMU, tanečnica, choreografka a pedagogička. Spolupracovala s choreografmi: Peter Šavel, Joe Alegado, Davide Sportelli, Juraj Korec, Marta Poláková či režisérom Tomášom Procházkom ( Premeny tanca, Skin, Pocitové rozumenie, d-BODY-m, .DOTYK ). Často spolupracuje aj so súčasnými hudobníkmi a výtvarníkmi ( D. Matej, F. Király, M. Tóth, M. Mudroch, Z. Žabková, Duo Bankleer, I. Doujak ). Momentálne spolupracuje na báze tanečných a pohybových workshopov s priestorom GrainSpace v Prahe, so súkromným konzervatóriom Dezidéra Kardoša v Topoľčanoch alebo s cirkusom Momolo v Nemeckej Jene. V roku 2016 založili spoločne s Barborou Janákovou, Simonou Tonkovou, Andrejom Štepitom a Lukášom Bobalíkom občianske združenie mimoOs ako tvorivé zázemie pre ich spoločné umelecké aktivity.

 

http://evprieckova.tumblr.com

Späť

Renáta Ptačin

Tanečnica, choreografka. Vystupovala v muzikáloch Divadla Nová scéna, ale aj na nezávislej divadelnej scéne ako súčasť Bubla Company. V ostatnom čase sa venuje pohybovým spoluprácam v rámci činoherných a operných súborov na Slovensku a Českej republike ( napr. Solo Lamentoso a Orango/ Antiformalistický jarmok v réžii Slávy Daubnerovej )

 

Späť

Daniel Raček

Absolvent Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského a VŠMU Braitslava. Bol členom Divadla Štúdio tanca a ako interpret spolupracoval s množstvom slovenských i zahraničných choreografov a režisérov, napr. s Martou Renzi, Julyenom Hamiltonom, Michaelom Helmerhorstom, Eszter Gál, Zuzanou Hájkovou, Petrou Fornayovou, Ioanou Popovici, Karen Foss, Jozef Fruček.Od roku 2006 je členom Debris Company a je spoluatorom Dolcissime Sirene, Hexen, Mono, Epic. Pre Štúdio tanca v Banskej Bystrici vytvoril projekty Kolotoč ( 2009 ) a Uzol ( 2013 ). S Tomášom Nepšinským vytvoril duo Sofa ( 2010 ). V rámci zoskupenia Neskorý zber je spoluatorom a interpretom ( O ako Schlemmer (reloaded), Zámerné čakanie; Elegancia kvantového králika ).

 

http://www.novypriestor.com/index.php/sk/organizacia/umelci-a-pedagogovia/99-daniel-racek

Späť

Anna Sedlačková

Pôsobí na slovenskej tanečnej scéne ako tanečnica, choreografka a pedagogička viac ako tridsať rokov. V roku 1995 založila vlastnú skupinu AS Projekt, pre ktorú vytvorila predstavenia Kolotočenie, Balady, BMExpres, Prešporské tangá, Rozhovory o tanci uvádzané doma i v zahraničí. V súčasnosti sa venuje funkčnosti a expresivite pohybu a otvoreným tanečným formám. Pôsobí v o. z. Neskorý zber, ktoré združuje tanečníkov po štyridsiatke a s ktorým vytvorila autorsky aj interpretačne diela Zámerné čakanie ( 2014 ), Elegancia kvantového králika ( 2015 ), Stories of Be-coming ( 2017 ).

 

Späť

Vladislav Šoltys

Tanečník, pedagóg, odborný asistent na Katedre tanečnej tvorby VŠMU. Ako tanečník pôsobil v CieLaroque v Rakusku, Fabulous Beast Dance Theater, Írsko, Torzo Balet na Slovensku, Bratislavské Divadlo Tanca, skupina Dajv, Divadlo elledanse. Vytvoril solo Kráľ ( 2009 ). Pre Divadlo elledanse vytvoril choreografiu Quadrans ( 2010 ) s hudbou Petra Grolla, so študentmi VŠMU vytvoril choreografiu Ženy ( 2013 ), pre ProArt company vytvoril časť predstavenia Motion Scores ( 2014 ) a je spoluatorom predstavenia Malé Ženy ( v choreografii M. Nezvalovej, 2017 ). Pripravuje celoslovenskú tanečno-divadelnú súťaž GalaArtMoves 2017.

 

http://www.elledanse.sk/en/vladislav-benito-soltys

Späť

Miroslava Stašková

Absolventkou tanečného odboru na VŠMU a ekonomiky a manažmentu na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Vyučuje moderný tanec na Súkromnom konzervatóriu v Nitre. Choreograficky a interpretačne spolupracovala s Prešporským divadlom ( Tretia farba Evy, Hamlet ) a s divadlom Malá Scéna STU ( Spoveď ). V divadle H. Ch. Andersena v poľskom Lubline vytvorila choreografie pre predstavenie Trzy świnki czyli LOS TRES VAGABUNDOS a Tymoteusz wśród ptaków. Pôsobí v Labanovom Atelieri Bratislava a zameriava sa na organizáciu programov akreditovaného vzdelávania pre pedagogických zamestanancov.

 

http://www.labanbratislava.sk/o-nas/lab-tim/#mirka

Späť

Andrej Štepita

Študent Katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave, člen o.z. mimoOs.

 

https://mimoos.sk/andrej-stepita/

Späť

Silvia Sviteková

Študentka VŠMU v odbore Tanečné divadlo a performancia

 

Späť

Martin Talaga

Choreograf, tanečník

 

Späť

Jana Tereková

Choreografka, tanečnica a pedagóg súčasného tanca. Pôsobi v Bratislave a Paríži, je autorkou viacerých choreografií a predstavení s multimediálnym a medzinárodným presahom. Ako tanečnica spolupracovala so slovenskými a zahraničnými choreografmiv produkciách realizovaných v Nemecku, Francúzsku, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku. Ako pedagóg vedie pravidelne workshopy súčasného tanca pre verejnosť.

 

Späť

Milan Tomášik

choreograf, pedagóg, tanečník

 

http://milantomasik.com

Späť

Simona Tonková

Simona Tonková (Droppanová) je absolventkou VŠMU v Bratislave. Tancu sa venuje od detstva a prešla viacerými tanečnými technikami a štýlmi ako hip-hop, jazz, graham, limon, cunningham, súčasný tanec a kontaktná improvizácia. Počas štúdia účinkovala v muzikáloch (Príbeh Ulice, Sladká Charity, Tisícročná včela) a rôznych televíznych projektoch. Spolupracovala s choreografmi ako Anton Ľahký, Davide Sportelli, Joe Alegado, Vladislav Šoltys, Virginie Dejeux, Marta Poláková, Peter Šavel, Juraj Korec, Tomáš Procházka, Katarína Brestovanská. V súčasnej dobe je členkou o.z. mimoOs, performerom, pedagógom a choreografom súkromného tanečného štúdia Jumbo a Centra voľného času Zlaté Moravce.

 

Späť

Zuzana Vasičáková-Očenášová

Späť

Jaroslav Viňarský

Choreograf, performer. Choreografiu študoval na VŠMU a pražskej AMU. Spolupracoval s mnohými slovenskými a zahraničnými pedagógmi a choreografmi ( Simone Sandroni, Julyen Hamilton, Irene Stamou, Frey Faust, Karine Ponties, Petra Tejnorová ). Je nositeľom cien medzinárodnej choreografickej súťaže Jarmily Jeřábkovej a Českej tanečnej platformy. V ostatných rokoch úzko spolupracuje s belgickou choreografkou Karine Ponties ( Mi Non Sabir, Holeulone, Humus Vertebra a Havran ), Petrou Tejnorovou ( Stricken by a Flower, You are here ) ale pôsobí aj na Slovensku ( Butticula: Figúry blázna, Animalinside ). V roku 2011 založil občianske združenie SKOK! s cieľom zvyšovať povedomie o súčasnom slovenskom tanci. Je nositeľom prestižnej ceny Bessie Award v kategórii Outstanding Performer za choreografiu Pavla Zuštiaka Bastard.

 

http://physicalarts-sk.com/jarospring-vinarsky

Späť

Stanislava Vlčeková

Tanečnica, choreografka. Spolupracovala s viacerými významnými domácimi a zahraničnými choreografmi. Pedagogicky pôsobí na Slovensku i v zahraničí, orientuje sa na súčasné tanečné techniky a spolu s tanečníkom Danielom Račekom na partnerskú techniku. Od roku 2011 pedagogicky pôsobí na Katedre hereckej tvorby VŠMU v Bratislave. Pôsobila v Štúdiu tanca, spoluzakladala tanečnú skupiny MY3 ( s Renatou Bubniakovou a Luciou Kašiarovou ). V súčasnosti je kmeňovou členkou fyzického divadla Debris Company, kde pôsobí ako choreografka a interpretka a pre ktoré vytvorila choreografie na hudbu Jozefa Vlka Soliloquy, Dolcissime Sirene, Ortopoetikum, Hexen, MONO ( v spolupráci s Petrom Jaškom ), EPIC, Únos Európy, WOW!. Okrem toho spolupracuje s poprednými slovenskými režisérmi a nezávislými združeniami.

 

http://www.elledanse.sk/en/stanislava-vlcekova

Späť

Zuzana Žabková

Je umelkyňa, performerka a choreografka pracujúca na poli performancie a videa. V roku 2016 absolvovala štipendijný pobyt v rámci danceWEB na medzinárodnom festivale ImPulsTanz vo Viedni pod vedením umelca Tina Seghala a program artist-in-residence v Triangle Arts Association v New Yorku. Momentálne študuje na Institute for Applied Theater Studies v Giessen pod vedením filozofky Bojany Kunst.

 

http://uzanazabkova.blogspot.sk/

Späť

Katarína Zjavková

 

Členovia PLaST ku dňu 18.10.2019

 • Lukáš Bobalik

 • Katarína Brestovanská

 • Zuzana Burianová

 • Magdaléna Čaprdová

 • Monika Čertezni

 • Veronika Dragonidesová

 • Soňa Ferienčíková

 • Petra Fornayová

 • Kei Franček Mimakiová

 • Michal Freriks

 • Lucia Holinová

 • Maja Hriešik

 • Danuša Hruškovičová

 • Anna Hurajtová

 • Barbora Janáková

 • Yuri Korec

 • Miroslava Kovářová

 • Milan Kozánek

 • Soňa Kúdeľová

 • Zuzana Náprstková

 • Eva Ohraďanová

 • Andrej Petrovič

 • Marta Poláková

 • Eva Priečková

 • Renáta Ptačin

 • Daniel Raček

 • Anna Sedlačková

 • Vladislav Šoltys

 • Miroslava Stašková

 • Andrej Štepita

 • Silvia Sviteková

 • Martin Talaga

 • Jana Tereková

 • Milan Tomášik

 • Simona Tonková

 • Zuzana Vasičáková-Očenášová

 • Jaroslav Viňarský

 • Stanislava Vlčeková

 • Zuzana Žabková

 • Katarína Zjavková

Čestní členovia - právnické osoby

Staňte sa členom