SLOVESNKÁ TANEČNÁ PLATFORMA

Základné informácie

Slovenská tanečná platforma

Štyri organizácie pôsobiace v oblasti súčasného tanca na Slovensku – Asociácia Bratislava v pohybe, Platforma pre súčasný tanec (PlaST), Nu Dance Fest a Divadelný ústav sa spojili a organizujú historicky prvý ročník prehliadky slovenského súčasného tanca – SLOVENSKÚ TANEČNÚ PLATFORMU  v Bratislave.

Pôvodne sa mala uskutočniť v novembri 2020, no kvôli pandémii koronavírusu sa organizátori rozhodli posunúť ju na máj 2021 v nádeji, že bude možné cestovať, navštevovať predstavenia a stretávať sa. Žiaľ, vzhľadom na situáciu na Slovensku I v celej Európe sme sa rozhodli tento prvý ročník uskutočniť online. Pozývame vás zoznámiť sa so slovenským súčasným tancom aspoň na monitoroch, kým sa nám podarí znovu osobne stretnúť v divadlách.

Platforma predstaví počas troch dní najzaujímavejšie a najinovatívnejšie tanečné predstavenia vytvorené na Slovensku počas posledných dvoch sezón. Z 53 prihlásených diel slovenských tvorcov vybrala dramaturgická rada do hlavného programu 11 predstavení. Platforma predstaví rôznorodosť prístupov umelcov pôsobiacich na slovenskej scéne súčasného tanca – koncepčnú a generačnú pestrosť. Počas troch dní uvidíte predstavenia a rozhovory s ich tvorcami.

Ambíciou organizátorov je organizovať SLOVENSKÚ TANEČNÚ PLATFORMU ako pravidelnú prehliadku, konajúcu sa raz za dva roky.

Pozývame Vás objavovať slovenský tanec. Zblízka.

 

Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.

Všetky záznamy predstavení budú registrovaným účastníkom a divákom so zakúpenou vstupenkou sprístupnené po dobu 7 dní.

 

Fotogaléria

O súčasnom slovenskom tanci

O súčasnom slovenskom tanci

Veľmi rôznorodý a živelný, no zároveň stále zraniteľný segment slovenskej kultúrnej scény. Rovnako ako vo väčšine krajín bývalého sovietskeho bloku sa rodí až po 1989. Rýchlo po politickej zmene vzniká množstvo nových súborov s chuťou pristupovať k poetike tela, k spôsobu produkovania diel ale najmä k tanečnej pedagogike iným, otvorenejším spôsobom. Mnoho z predstaviteľov tejto pionierskej generácie ešte stále na scéne aktívne pôsobia a sú v tvorivom dialógu s mladšími generáciami.

Charakter lokálnej tvorby zásadne ovplyvnila a akcelerovala jej rozvoj kultúrna otvorenosť typická pre prvú polovicu deväťdesiatych rokov v celom Východnom bloku, kedy aj na Slovensko prúdili umelci zo zahraničia. Rovnako prispela aj blízkosť dynamickej Viedne s pribúdajúcimi možnosťami neformálneho vzdelávania a kultúrnej výmeny (Impulstanz, danceWEB) na medzinárodnej úrovni no najmä veľmi silné amatérske hnutie moderného tanca prítomné šírom Slovenska a veľmi bohatá, dodnes starostlivo pestovaná ľudová tanečná kultúra. No jednoznačne najsilnejšia väzba, ktorá stále pretrváva, je tá medzi slovenskou a českou kultúrnou scénu, vzhľadom na ich spoločnú históriu a koexistenciu v rovnakom štáte (od 1918-1993).

O slovenskom súčasnom tanci je na medzinárodnej scéne počuť najmä vďaka jednotlivcom, ktorí krajinu opustili a etablovali sa v zahraničí. Odchádzali najprv ako skvelí tanečníci, hľadajúci profesionálnejšie podmienky, neskôr sa z nich stali umelecké a pedagogické osobnosti, ktoré veľmi dobre zapadli do medzinárodných kolektívov. Dynamická a dlhodobo viditeľná je aj komunita slovenských tvorcov pôsobiacich v Česku.
Produkcie, ktoré vznikajú v lokálnych podmienkach sú však z viacerých dôvodov ešte stále menej známe. Môžu za to pomalšie sa rozvíjajúce produkčné podmienky súčasných foriem tanečného umenia na Slovensku a dlhoročné prehliadanie nezávislej tvorby oficiálnou kultúrnou politikou. V poslednej dekáde došlo však k zmene aj na tomto poli a domáca tanečná scéna sa vďaka tomu prudko rozvíja.
Formát prehliadky, akým je platforma, chce povzbudiť živé dianie na lokálnej scéne a iniciovať pravidelnú prezentáciu, ktorá môže vyústiť do nových partnerstiev najmä v regióne Strednej Európy ale aj zaradenie slovenského súčasného tanca do širšieho kontextu.
Až na jednu výnimku (ktorou je Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici) slovenský súčasný tanec vzniká projektovo a v nezriaďovaných podmienkach. Tvorcovia nemajú stále priestorové zázemie, svoju tvorbu prezentujú hosťovsky najmä v kultúrnych centrách, ktoré sa zameriavajú na súčasné umenie všetkých žánrov a sami často existujú súčasne v rámci viacero platforiem, ktoré zastrešujú ich tvorbu. Tvorbu preto charakterizuje na jednej strane fluktuácia, ambicióznosť, nadšenie a sklamanie, ktorej výsledkom je veľká pestrosť a silný pocit komunity a dôležitosť spoluprác. Skôr než pár výrazných a nadaných osobností, ktorí tvoria izolovane a idú si cieľavedome za svojim cieľom, je slovenský tanec úžasnou sieť vzťahov a vplyvov, ktorá v náročných časoch síce balansuje na hrane existencie, ale je napriek všetkému silná a inšpiratívna.

Maja Hriešik

Program 26. - 28. MÁJ 2021

STREDA 26.5.2021 ONLINE

11:00  Soňa Kúdeľová: Autocorrect

13:00  Martin Hodoň a kol.: ↑&X / A P E N D I X

15:00  Milan Tomášik: Pokrm

17:00  Slovenská tanečná platforma: DISKUSIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTVRTOK 27.05.2021 ONLINE

11:00  Roberta Legros Štěpánková: Bod spojenia

11:00  mimoOs & ZDRUHESTRANY: Diaries of Touch

13:00  Eva Priečková a Zuzana Žabková: Bodies in Trouble

15:00  Divadlo Štúdio tanca (Martina Hajdyla Lacová, Lívia Méndez Marín Balážová, Zuna Vesan Kozánková): 3×20 Ženy

 

 

 

 

 

 

 

 

PIATOK 28.05.2021 ONLINE

​11:00  Barbora Janáková: NO ON

13:00  Marta Poláková: Endless Shift

13:00  Yuri Korec & co: Sapiens Territory

15:00  Divadlo Štúdio tanca (Stanislava Vlčeková, Jozef Vlk): Muž bez vlastností

17:00  Slovenská tanečná platforma: DISKUSIA

19:00  mimoOs & ZDRUHESTRANY: Diaries of Touch (Zoom naživo)

 

VIAC INFORMÁCIÍ O TVORCOCH A DIELACH NÁJDETE NA WEBSTRÁNKA SLOVNESKEJ TANEČNEJ PLATFORMY www.danceplatform.sk

FB EVENT

Fotogaléria

REGISTRÁCIA

Registrujte sa na Slovenskú tanečnú platformu už teraz: https://www.danceplatform.sk/registracia/