SPÄŤ NA ARCHÍV

Večer súčasného tanca 3

Ukážka súčasnej pohybovej interpretácie žiakov a študentov tanečných umeleckých škôl - ZUŠ J. Cikkera, Konzervatória J. L. Bellu a VŠMU.

 

Dátum a čas: 8. februára 2018 o 17:30
Miesto: Robotnícky Dom, Banská Bystrica

Facebooková udalosť

FOTOGALÉRIA