SPÄŤ NA ARCHÍV

Odivo: Stopy v pamäti [NuDanceFest 2018]

Stopy v pamäti vychádzajú z osobnej skúsenosti autoriek – ich bratom bola diagnostikovaná paranoidná schizofrénia. Prvotným zdrojovým materiálom sa stali klinické znaky a prejavy tohto chronického duševného ochorenia. Vznikol asociačný beh na hranici svetla a tmy, ticha a zvuku, ktorý odráža stopy v pamäti, stopy v tele.

Stopy v pamäti boli označené za jednu z troch najlepších inscenácií v sezóne 2016/2017.

 

Námet, koncept, realizácia: Mária Danadová, Monika Kováčová
Hudba: Ján Fiala
Výtvarná spolupráca: Juraj Poliak
Pohybová spolupráca: Martina Hajdyla Lacová
Výroba bábky: Pavol Rosenberger
Kostýmy: Viktória Jehlárová
Účinkujú: Mária Danadová, Monika Kováčová a Samuel Juráš

 

O autoroch:

Odivo je nezávislé zoskupenie vytvárajúce inovatívne autorské a bábkové projekty. Spolupracuje s umelecky spriaznenými tvorcami z rôznych odvetví. Formuje vlastný divadelný jazyk založený na kombinovaní a prekračovaní rôznych žánrov a foriem a na interakcii javiskových komponentov: prepracovanej vizuálnej a výtvarnej zložky, originálnej práce s bábkou, využití prvkov pohybového divadla, živej hudba, netradičného uchopenia literárnych diel a performance. Inscenácie Odivo hosťovali na festivaloch na Slovensku, v Česku, Poľsku, Slovinsku, Bulharsku, Chorvátsku a získali zahraničné ocenenia. www.odivo.sk

Monika Kováčová vyštudovala činohernú réžiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici a študovala réžiu alternatívneho a bábkového divadla na Akadémii umění v Prahe. Absolvovala študijný pobyt na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ľubľane. Za svoju tvorbu získala ocenenia na festivaloch v Poľsku, Bulharsku a v Česku. Ako prvá slovenská režisérka vytvorila predstavenia pre bábätká a batoľatá. V roku 2015 boli ocenené Cenou za tvorivý čin v slovenskom bábkovom divadle Hašterica. V minulosti pôsobila ako dramaturgička v Babkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici. V súčasnosti spolupracuje s agentúrou Mana, Divadlom z Pasáže a rádiami Devín a Regina.

Mária Danadová študovala bábkoherectvo a herectvo na Vysokej škole muzických umení v Bratislave a na Akademii múzických umění v Prahe. Momentálne pôsobí ako interná doktorandka na VŠMU, herečka, performerka, choreografka v divadlách a divadelných zoskupeniach Odivo, Med a prach, Divadlo Pôtoň, Sláva Daubnerová, Pominuteľné divadlo, Záhrada - centrum nezávislej kultúry, Bábkové divadlo na Rázcestí a iné. Pôsobí tiež ako redaktorka, dramatička a režisérka v RTVS, pedagogička herectva na Konzervatóriu Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici. Je držiteľkou viacerých hereckých ocenení, napr. z medzinárodných festivaloch v Chorvátsku a Bulharsku, a dvoch Prémií Slovenského literárneho fondu.

 

Dátum a čas: 20. apríl 2018 o 20:15
Miesto: A4 - priestor súčasnej kultúry, Bratislava

Predstavenie je súčasťou 13. ročníka festivalu súčasného tanca a pohybového divadla NU DANCE FEST 2018.

 

Foto: Ján Chmelík

 

Facebooková udalosť

FOTOGALÉRIA