SPÄŤ NA ARCHÍV

Beeing Flow s Hudbou, Hlasom, Zvukom a Tichom [6-týždňový kurz]

Beeing flow s hudbou, hlasom, zvukom a tichom je druhý kurz zo série Beeing flow tentokrát zameraný na citlivé a vnímavé počúvanie zvukov v a okolo nás. Práve cez počúvanie vedie častokrát cesta k napojeniu sa s vonkajším prostredím a ľuďmi ktorí ho tvoria. Rovnako tak je dôležité načúvať nášmu vnútornému prostrediu, nášmu dychu- prvotnému prepojeniu pohybu a zvuku a hlavne nechať slobodne zaznieť náš hlas. 

Budeme skúmať rôzne podoby hudby a to ako nás dokáže ovplyvniť vo výraze tanca. Budeme skúmať zvuky a hudbu, ktorú vytvára náš pohyb v priestore. Rovnako sa však odvážime pracovať s tichom, vďaka ktorému môžeme zavnímať zvuky a pohyby, ktoré by inak mohli ostať ukryté. Beeing flow s hudbou, hlasom, zvukom a tichom predstavuje bezpečné miesto na kontinuálne skúmanie, experimentovanie a hru cez pohyb, ktorý je prítomný v každom z nás. 

Uzavretá skupina nám bude slúžiť na vytvorenie bezpečného miesta, kde sa budeme navzájom motivovať i inšpirovať pozorovať svoj jedinečný prejav a hlavne zdieľať. 

Beeing flow je vedomá práce s telom vo vzťahu k sebe samému, k priestoru, hudbe, samostatnej alebo skupinovej práci. Vedomá práca s telom je skúmanie, experimentovanie, hra, improvizácia, vzájomný kontakt, spontánny tanec s pozornosťou upriamenou na prítomný okamih. Teraz a tu. Moje telo, moja myseľ. Spolu.
Počas naších spoločných zdieľaní je mojou najväčšou snahou eliminovať prebytočné fyzické a psychické napätie, ktoré je často späté so strachom a nedôverou a otvoriť tak cestu spontánnosti, hravosti, tvorivosti, ktoré sú dôležitou súčasťou každého z nás.

Ak vás vždy lákalo objaviť svoj vlastný tanec, ktorý nemusí napĺňať žiadne formy, ak vždy keď cítite napätie urobíte pár nádychov výdychov, ktoré sú prvotné pohyby v nás, ak si niekedy len tak tancujete na obľúbenú pieseň a cítite sa po nej šťastnejší - to všetko je esencia k tomu, aby sme sa stretli a spoločne objavovali ďalšie a ďalšie možnosti tela i mysle. Bez hodnotenia či porovnávania naopak s citlivosťou, hravosťou a úprimnosťou k našej jedinečnosti.

Kurz je otvorený rovnako pre ľudí, ktorí sa zúčastnili prvého kurzu Beeing flow aj pre tých, ktorí sú zvedaví si to skúsiť bez predchádzajúcich skúseností. KDE: Yoga House Bratislava
KEDY: 25.5. - 29.6.2018 [vždy v piatok], 6 lekcií
ČAS: 19:00 - 20:30
LEKTOR: Eva Priečková 
CENA: €48,-


EVA PRIEČKOVÁ
Tanec je pre mňa schopnosť splynutia a vyváženia vnútorného sveta vo vzťahu k tomu vonkajšiemu.
V roku 2015 som ukončila magisterský stupeň na VŠMU v Bratislave výskumom zameraným na prepojenie hlasu a pohybu v tanečnej improvizácií. Ďalej moje kroky viedli do Prahy, kde som viedla pravidelné hodiny súčasného tanca v priestore Pohled Pracoviště, ktoré sa stalo mojim rezidenčným miestom na zdieľanie, výskum a tvorbu.
Naposledy som absolvovala trojmesašné vzdelávanie Smash v Berlíne zamerané na fyzickú performance, ktoré mi pomohlo znovu definovať tanec a pohyb v každodennom aj umeleckom živote. Za dôležité považujem najmä spolupráce v občianskom združení mimoOs, stretnutia s Petrom Šavelom, Yuri Korecom, Martou Polákovou, Zuzkou Žabkovou, Ankou Sedláčkovou, Tomášom Procházkom, Mariou Scaroni, Sonjou Pregrad a s ľudmi, ktorí úprimne zdieľajú svoje umenie.

Tanec je pre mňa schopnosť splynutia a vyváženia vnútorného sveta vo vzťahu k tomu vonkajšiemu. Niekedy sa strácam vo vlastných predstavách, užívam si pomalý kontinuálny každodenný pohyb a vnímam detail tela, inokedy ma fascinuje hravosť, rýchlosť, prekvapenie, dynamika ktorú prinášajú ľudia ktorých stretávam a s ktorými tancujem. Toto neustále balansovanie ma upokojuje.

 

Facebooková udalosť

FOTOGALÉRIA