SPÄŤ NA ARCHÍV

Od anatómie po kompozíciu [workshop]

OD ANATÓMIE PO KOMPOZÍCIU
Základy komplementárneho umenia v praktických cvičeniach
Workshop s Milanom Kozánkom a Andrejom Kalinkom

 

Organizuje: c/LAP Platforma (contemporary/LaboratoriumAtelierPredstavenie)
Termín: 4.–8. júl 2018
Miesto: LABYRINT - centrum pohybu a tanca, Žilina


Zámerom workshopu je podnecovať v účastníkoch inovatívne myslenie v performatívnom umení, hľadať platformy, kde jednotlivé umelecké média vytvárajú neoddeliteľné prepojenia a nové možnosti a objavovať, kto je to nový /dnešný/ interpret a ako sa praktickými cvičeniami postupne dopracovať k tvorbe komplementárnych diel. Pracovať budeme s pohybom, hudbou, výtvarným umením, textom, hereckým prejavom. Individuálne a postupne v úplnom prepojení všetkých zložiek.

Témy workshopu - ich vzťahy, definície, funkcie, interakcie:
Objekt - socha, predmet, rekvizita
Zvuk - zvuk obrazu, obraz zvuku, funkcia zvuku, živý zvuk vs. zvukový záznam
Nositeľ - účinkujúci, interpret, performer, herec, tanečník, hudobník
Anatómia – z čoho vychádzame
Rytmus - v obraze, pohybe, zvuku, v tektonike diela
Informácia a symbol - rozlišovanie, použitie

Denný priebeh workshopu:
Ten bude rozdelený do dvoch fáz. V rannej časti sa budeme sústreďovať na praktické cvičenia, venovať sa fyzickým technikám, základom hudby a ideovej, teoretickej stránke zložiek, s ktorými v komplementárnom umení pracujeme. Zameriame sa na posilnenie kostrového systému, prácu na vedomom usporiadaní tela a na správne využívanie fyzio-dynamiky. Budeme pracovať s rytmom v rôznych významoch (hudobnom, tektonickom), s informáciou a symbolom, oboznamovať sa so základnými rozdielmi a funkciami objektov (socha, predmet, rekvizita) v komplementárnom umení. Dôležité v tejto faze je bližšie zoznámenie sa s jednotlivými zložkami.
Poobedná časť workshopu bude venovaná tvorivému procesu a výskumu. Budeme pracovať s komplementárnosťou skupiny a jednotlivca. Predošlé cvičenia prevedieme do ďalšej fázy, kedy budeme spájať hudobný, výtvarný, verbálny a pohybový prejav do kompaktného jazyka. Základom tejto fázy bude využívať poznatky o jednotlivých zložkách z prvej časti, postupne ich dostávať do dialógu a naučiť sa vnímať ich prepojenia, súhru a vzájomné ovplyvňovanie.
Workshop je otvorený pre všetky úrovne skúsenosti.
Podrobnejšie informácie o workshope nájdete tu

Účastnícky poplatok:
146,- EARLY BIRD do 8.6.2018
168,- euro Regular
prihlášky posielajte na milan@c-lap.art

Seminár vedú:
Andrej Kalinka a Milan Kozánek
Oboch umelcov spájajú príbuzné postupy tvorivého procesu založené na výskume a experimente. Zámerom workshopu je podnecovať v účastníkoch inovatívne myslenie v performatívnom umení, hľadanie platformy, kde jednotlivé umelecké média vytvárajú neoddeliteľné prepojenia a nové možnosti a objavovať, kto je to nový /dnešný/ interpret a ako sa praktickými cvičeniami postupne dopracovať k tvorbe komplementárnych diel.


Facebooková udalosť


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

FOTOGALÉRIA