SPÄŤ NA ARCHÍV

Yuri Korec a spol.: Sólo nielen pre jedno telo [festival Kiosk]

Performatívna prednáška na tému Telo v kontexte tanečnej performancie

 

Telo performera v tanečnej performancii je umeleckým objektom existujúcim iba v danej chvíli, na danom mieste a v danej akcii. Je objektom, ktorý má zároveň všetky vlastnosti subjektu.

Ľudské telo skúma mnoho vedných disciplín. Dokonca je pravdepodobné, že neexistuje vedecká disciplína, ktorá by sa ľudským telom, alebo aspoň okrajovým vplyvom na ľudské telo, nezaoberala. Dôvodom je fakt, že každý z nás telo má – každý z nás telom je. A práve pohľad na telo v paradigme som telo je súčasťou autorovej osobnej fascinácie ovplyvnenej dlhoročnou praxou tanečného performera, choreografa, pedagóga a pohybového terapeuta - RolferaTM. K téme Telo v kontexte tanečnej performancie ho priviedlo jeho profesijné zázemie.

 

Koncept a choreografia: Yuri Korec
Choreografia a performancia: Yuri Korec, Silvia Sviteková/Jozef Vaľo, Matúš Szeghő
Dramaturgická spolupráca: Jakub Turčan
Hudba: Erik Žigmund
Svetelný dizajn: Jozef Miklós
Produkcia: Skrzprst

 

Predstavenie bolo uvedené 14. apríla 2018 v Divadle Lab DF VŠMU v Bratislave ako umelecký výkon doktoranda Katedry tanečnej tvorby HTF VŠMU.

 

Dátum a čas: 28. júla 2018 o 12:00
Miesto konania: Kiosk 1Nová synagóga, Žilina

 

Kiosk WEB

FOTOGALÉRIA