SPÄŤ NA ARCHÍV

mimoOs: TELOHRA deti - otvorená hodina

mimoOs uvádza vzdelávací koncept TELOHRA deti pod vedením Aničky Hurajtovej!


Telo si pamätá čo zažíva. Telo je veľmi múdre. Deti sú prirodzené samé o sebe a prinášajú na hodiny so sebou kreativitu ako súčasť, bez podmienok a slobodne. 
Na hodine kreatívneho tanca môžu deti zažiť prácu s telom prirodzene. Prostredníctvom vhodných tém, didaktických zadaní, sa deti majú možnosť oboznámiť s tvorivým využívaním elementov tanca: telo, priestor, čas, sila. 
Na hodine hodine využívame tanečné hry, improvizáciu, rytmické cvičenia, prácu s hlasom. 


Kurzy budú prebiehať každý piatok v poobedných hodinách (na vzájomnej dohode s rodičmi medzi 14:00 - 15:00) v centre mesta v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania, Školská 14, Bratislava

Pozývame Vás na otvorenú hodinu, 23.11. o 15:00 ZADARMO!
Hodina bude určená aj pre rodičov, ktorí budú môcť zohrať rolu pozorovateľa. 

Kreativita vašich detí prináša kreativitu medzi nás :)

Podujatie na facebooku
V prípade akýchkoľvek informáci a otázok nás kontaktujte mailom na: telohramimoos@gmail.com

FOTOGALÉRIA