sk/en
close

Eva Priečková: Beeing flow v čase, priestore a s predstavou-aj pre začiatočníka

V tomto kurze pohybovej metódy Beeing flow budeme vedome pracovať s elementmi času a priestoru. Budeme rozoznávať, diferencovať a špecifikovať ich možnosti a variácie. Naučíme sa rozlišovať vnútorný a vonkajší priestor, budeme experimentovať s moduláciou času. Strečovať - naťahovať, zmenšovať, zväčšovať, zhusťovať, morfovať priestor a čas tak, aby naše telo získalo novú skúsenosť a vedomosť.

Ako môžeme meniť podmienky pre pohyb tela v čase a priestore? K tomu nám bude slúžiť naša vlastná predstava a imaginácia na základe ktorej si vytvoríme špecifické prostredie- environment pre náš vlastný tanec. Budeme naďalej prehlbovať prepájanie dychu, hlasu, hudby či ticha. Budeme znovu objavovať možnosti pohybu jednotlivých častí tela. Budeme bádať každý sám, ale aj spoločne v skupine. Postupne si tak vytvárame akúsi vlastnú databázu nekonečných možností pohybov tela.

Čo je beeing flow?
Beeing flow je vedomá práce s telom vo vzťahu k sebe samému, k priestoru, hudbe, samostanej alebo skupinovej práci. Vedomá práca s telom je skúmanie, experimentovanie, hra, improvizácia, vzájomný kontakt, spontánny tanec s pozornosťou upriamenou na prítomný okamih. Teraz a tu. Moje telo, moja myseľ. Spolu.
Počas naších spoločných zdieľaní je mojou najväčšou snahou eliminovať prebytočné fyzické a psychické napätie, ktoré je často späté so strachom a nedôverou a otvoriť tak cestu spontánnosti, hravosti, tvorivosti, ktoré sú dôležitou súčasťou každého z nás.
Uzavretá skupina nám bude slúžiť na vytvorenie bezpečného miesta, kde sa budeme navzájom motivovať i inšpirovať pozorovať svoj jedinečný prejav a hlavne zdieľať.
Ak vás vždy lákalo objaviť svoj vlastný tanec, ktorý nemusí naplňať žiadne formy, ak vždy keď cítite napätie urobíte pár nádychov výdychov, ktoré sú prvotné pohyby v nás, ak si niekedy len tak tancujete na obľúbenú pieseň a cítite sa po nej šťastnejší - to všetko je esencia k tomu, aby sme sa stretli a spoločne objavovali ďalšie a ďalšie možnosti tela i mysle. Bez hodnotenia či porovnávania naopak s citlivosťou, hravosťou a úprimnosťou k našej jedinečnosti.

Kurz beeing flow je určený všetkým pohybuchtivým (začiatočníkom aj pokročilým), ktorí cítia odhodlanie a chuť skúmať a objavovať pohyb vychádzajúci z improvizácie, stelesnenia a hry.

=======


KDE: Yoga House
KEDY: 3.5, 10.5, 17.5, 31.5 (vždy v piatok), 4 lekcie
ČAS: 19:00 - 21:00
LEKTOR: Eva Priečková
CENA: €32,-

=======

EVA PRIEČKOVÁ
Tanec je pre mňa schopnosť splynutia a vyváženia vnútorného sveta vo vzťahu k tomu vonkajšiemu.
V roku 2015 som ukončila magisterský stupeň na VŠMU v Bratislave výskumom zameraným na prepojenie hlasu a pohybu v tanečnej improvizácií. Ďalej moje kroky viedli do Prahy, kde som viedla pravidelné hodiny súčasného tanca v priestore Pohled Pracoviště, ktoré sa stalo mojim rezidenčným miestom na zdieľanie, výskum a tvorbu.
Naposledy som absolvovala trojmesašné vzdelávanie Smash v Berlíne zamerané na fyzickú performance, ktoré mi pomohlo znovu definovať tanec a pohyb v každodennom aj umeleckom živote. Za dôležité považujem najmä spolupráce v občianskom združení mimoOs, stretnutia s Petrom Šavelom, Yuri Korecom, Martou Polákovou, Zuzkou Žabkovou, Ankou Sedláčkovou, Tomášom Procházkom, Mariou Scaroni, Sonjou Pregrad a s ľudmi, ktorí úprimne zdieľajú svoje umenie.

Tanec je pre mňa schopnosť splynutia a vyváženia vnútorného sveta vo vzťahu k tomu vonkajšiemu. Niekedy sa strácam vo vlastných predstavách, užívam si pomalý kontinuálny každodenný pohyb a vnímam detail tela, inokedy ma fascinuje hravosť, rýchlosť, prekvapenie, dynamika ktorú prinášajú ľudia ktorých stretávam a s ktorými tancujem. Toto neustále balansovanie ma upokojuje.

 

Podujatie na facebooku

Dátum: 03.05.2019

Čas: 19:00

Miesto: Yoga House

Mesto: Bratislava