SPÄŤ NA ARCHÍV

WorkShow #31: Príbeh tela [workshop]

Workshop, pod vedením autorov Song Lines: Expedícia 97/18, bude skúmať princípy tvorby - osobnú skúsenosť, perfomativitu a emocionálnu silu.
Workshop sa bude zameriavať na dve hlavné línie, vychádzajúce z osobnej skúsenosti performera-tanečníka-tvorcu.
Prvou líniou bude zaoberanie sa bytím na javisku. Pomocou rôzných zadaní, hier a prácou s piesňami budeme prehlbovať perfomativnú skúsenosť - prezéntnosť.
Druhou línou bude vzťah príbehu (slova) a pohybu. Zaoberať sa pamäťou tela - prítomnosťou našich príbehov a ich emocionalitou, ktorá môže vychádzať ako z materiálu diela, tak aj zo stavu samotného performera. Obe línie sa budú vzájomne spájať a dopĺňať, používané nástroje nás môžu doviesť až do pojatia seba ako "imaginatívneho" priestoru.
Súčasťou víkendu budú ranné rozcvičky, workout a rôzne pohybové hry.

Dátum a čas: 8. december 2020 12:00 - 15:00 a 9. december 2020 10:00 - 16:00
Miesto: Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Banská Bystrica

Účastnícky poplatok: €40,- / €20,-
Prihlasovať (do 02.02.2020) sa môžete TU!

 

Podujatie na facebooku

 


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

FOTOGALÉRIA