SPÄŤ NA ARCHÍV

Tomáš Danielis: PROJECT 46’

Prezentácia work in progress výstupu tanečnej rezidencie.

Ústrednou témou jeho novovznikajúceho medialno – tanečného projektu Projektu 46’ je Empatia. Posledné mesiace zmenili topografiu ľudskej spoločnosti, nášho správania sa jedného k druhému rovnako ako chápanie základných princípov fungovania spoločnosti. Empatia ako cesta späť chápania sveta a spoločnosti naokolo je rovnako cestou späť človeka k človeku. Empatia v čase izolovanej tvorby sa môže zdať ako protirečením, avšak interaktívny mediálny priestor vytvára svet v ktorom jedinec stretáva nielen samého seba, ale aj svoje reprezentácie sveta naokolo.

 

Réžia a performácia: Tomáš Danielis

Dramaturgia: Thomas Jelinek

Hudba/text: Tibor Szemszo Tractatus 

Svetlo: Milan Slama, Thomas Jelinek

 

Realizáciu rezidencie podporil Fond na podporu umenia, Mesto Košice, Dance on Tour Austria

DANCE ON TOUR AUSTRIA – A project by Tanzquartier Wien in cooperation with the Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs

FOTOGALÉRIA