sk/en
close

Neskorý zber: Vráskanie

Nskorý zber v spolupráci so Súkromným konzervatóriom Dezidera Kardoša v Topoľčanoch pripravili večer live-stream s predstavením.

V R Á S K A N I E
tanečné predstavenie o starnutí vo viacerých obrazoch prenášané vo virtuálnom priestore.
Štúdio SKDK Topoľčany, dňa 11. marec 2021 o 18:00 hod.
Autorské predstavenie pracuje s vybranými otázkami okolo starnutia, tak ako ich reflektovala autorka Anna Sedlačková spolu s Martou Renzi, hudobným skladateľom Petrom Grollom, biologičkou Martou Ollé a tanečníkmi rôzneho veku, ktorí boli v určitom období jej študentmi.
Základné otázky, ktoré si choreografka položila: Aký je tanec starnutia?
Aká je abstrakcia elementov starnutia sprostredkovaná fyzickou skúsenosťou?
Je v starnutí krása? Aká?

Predstavenie je kondenzáciou dlhodobého výskumu Anny Sedlačkovej, ktorého impulzom bolo  vlastné starnutie, jeho rôzne etapy, prejavy a pocity a témy. Významnou mierou ovplyvnila jej pohľad na starnutie spolupráca s kolegami z rôznych umeleckých alebo spoločenských oblastí, medzi inými s americkou choreografkou Martou Renzi, s etnologičkou  Ľubicou Voľanskou, s biologičkou Martou Ollé, hudobným skladateľom Petrom Grollom  a tanečníkmi, jej bývalými študentmi rôznych generácií.

Široká škála tém sa vykryštalizovala do troch hlavných tém: Starnutie buniek. Starnutie a zánik je proces, ktorý dopĺňa tvorenie a zrod. Oba procesy sú neoddeliteľné. Starnutie na bunkovej úrovni je fascinujúce: vznik bunky, jej poslanie, delenie, opakovanie, opakovanie, smrť... vznik...

Koľko a aké bytosti obývajú  ženu v starnutí ? Zvieracích aj ľudských, mužských aj ženských, mladých aj starých. Ako súvisí starnutie s kryštalizáciou a transformáciou vlastnej identity.

 

Choreografia: Anna Sedlačková, Marta Renzi

Hudba: Peter Groll

Kostýmy a scéna: Dorota Cigánková

Svetelná réžia: Jozef Miklós

Účinkujú: Anna Sedlačková, Daniel Raček, Katarína Vlniešková, Anna Hurajtová, Denisa Šeďová, Lukáš Bobalík

Produkcia: Neskorý zber o.z.


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Bližšie informácie sledujte na Facebooku a stránke Štúdia SKDK Topoľčany.

 

V dňoch 10.3. - 11.3.2021 workshop explorácia koreňov voľne nadväzuje alebo pripravuje divákov na predstavenie Vráskanie, ktoré sa zameralo na proces starnutia, ako aj naše vlastné korene. Pohybový materiál bol vytvorený stelesnením vybraných biologických procesov na bunkovej úrovni.
Workshop sa zameriava na vnímanie pohybu vlastného tela na makro ale aj mikro úrovni, na pozorovanie seba v pohybe a pohybu v sebe, ale aj na rôzne možnosti ako tancovať spoločne v jednej téme. 

Dátum: 11.03.2021

Čas: 18:00

Miesto: Livestream zo Štúdia SKDK Topoľčany

Mesto: Online