sk/en
close

Tabačka Kulturfabrik

Tabačka Kulturfabrik je unikátnym kultúrnym centrom a otvorenou zónou pre umenie, kreativitu a spoluprácu v Košiciach.

Jej príbeh sa začal písať v roku 2009 v tzv. starej Tabačke. Opusteným priestorom bývalej tabakovej továrne vdýchli nový život Peter Radkoff s tímo spolupracovníkov z občianskeho združenia Bona Fide. Najskôr svojpomocne, a na vlastné náklady, v jednej z budov vytvorili alternatívny kultúrny priestor. Dnes známy ako Fabricafe si doteraz zachoval genia loci a pôvodnú atmosféru. Tabačka bola po IC Cultur Train a Kasárňach Kulturpark tretím spoločenským centrom, ktoré v Košiciach Radkoff s tímom založili. Sú známi dlhoročnou prácou v rámci košickej umeleckej komunity, aktívnym budovaním modernej kultúrnej infraštruktúry v metropole východu a propagáciou nezávislej kultúry na celom Slovensku.

Pre vznik kultúrno-kreatívnej fabriky sa ukázalo ako prelomové rozhodnutie Košického samosprávneho kraja (KSK) podporovať rozvoj kreatívnej ekonomiky v regióne a súčasne investovať do obnovy svojho majetku. Zastupiteľstvo KSK v apríli 2011 schválilo Koncepciu rozvoja kreatívnej ekonomiky a Tabačka Kulturfabrik sa stala jeho prvým konkrétnym projektom. Vďaka rozsiahlej investícii do rekonštrukcie a modernizácie chátrajúceho priemyselného areálu mohla v máji 2015 otvoriť svoje brány nová Tabačka Kulturfabrik s využívanou plochou až 2500 m2.

S priestorom sa výrazne rozšírili aj programové možnosti. Tabačka sa stala miestom na prezentáciu a produkciu rôznych žánrov súčasného umenia. Od koncertov, divadelných predstavení, cez súčasné tanečné umenie, nový cirkus, výstavy, multikultúrne podujatia, interaktívne inštalácie až po workshopy, prednášky a množstvo komunitných aktivít. Novinkou bola podpora iniciatív z rôznych oblastí kreatívneho priemyslu. Pre komunitu mladých podnikateľov sa Tabačka stala pracovným priestorom. Pracujú v HUBa co-workingu, alebo si prenajímajú niektorú z trinástich samostatných kancelárií. Zároveň poskytujú komplementárne služby pre kultúrny a umelecký program.

Tabačka podporuje multikultúrnu spoločnosť, otvorený spôsob zmýšľania, experiment a kreativitu. Snaží sa poskytovať vzdelanostné zázemie a rozvíjať kritické myslenie.

„Našim zámerom je budovať verejný priestor, ktorý je kultúrnym centrom pre všetkých. Miestom pre stretávanie ľudí, zdieľanie vedomostí, spoločnú tvorbu a realizáciu nápadov. S dôrazom na participáciu vytvárame trvácne a významné vzťahy medzi Tabačkou a jej komunitou, podporujúce zároveň zapájanie širšej verejnosti. Preto je v programe Tabačky množstvo aktivít iniciovaných práve komunitou, nielen vlastnými dramaturgmi,“ hovorí zakladateľ a riaditeľ Tabačky Kulturfabrik Peter Radkoff.

Tabačka je aktívnym subjektom aj pri budovaní lokálnych, regionálnych a štátnych kultúrnych politík. Výrazne sa angažuje v spolupráci s mestskou i krajskou samosprávou. Jej ľudia sa podieľali na príprave projektov UNESCO Creative City of Media Art a Krajského kreatívneho centra. Zúčastňujú sa aj na tvorbe systému grantovej podpory KSK pre kultúrne podujatia a organizácie.

Prostredníctvom spolupráce s medzinárodnými partnermi sa zdroje Tabačky Kulturfabrik zároveň stávajú zdrojmi, ktoré podporujú rozvoj nezávislej kultúry v Európe. Tabačka je od roku 2007 členom siete nezávislých kultúrnych centier v Európe Trans Europe Halles (TEH – www.teh.net) a od roku 2008 aj spoluzakladateľom siete nezávislých kultúrnych centier na Slovensku (ANTENA – www.antena.net).

navštíviť web