SPÄŤ NA NOVINKY

Pokračujeme v prípravách na prvú SLOVENSKÚ TANEČNÚ PLATFORMU

Pred časom sme uzatvorili prihlasovanie umelcov na SLOVENSKÚ TANEČNÚ PLATFORMU 2020. Prihlásilo sa spolu 51 diel, z tohto počtu bolo do výberu zaradených 34 diel. Niektoré z diel sme bohužiaľ nemohli zaradiť, nakoľko nespĺňali stanovené kritériá. Kvôli nečakaným udalostiam spojeným s krízou Covid-19 bol harmonogram výberu predstavení dramaturgickou radou platformy pozastavený. Z tohto dôvodu sme presunuli uzávierku výberu predstavení do programu prvého ročníka tanečnej platformy na jeseň 2020.

Termín ukončenia výberu je teraz stanovený na 18. októbra 2020 tak, aby mohli umelci odohrať svoje predstavenia začiatkom novej sezóny a členovia rady mali možnosť vidieť ich naživo. Ide najmä o predstavenia, ktorých premiéra sa kvôli pandémii preložila na jeseň a ich videozáznam nie je v dispozícii. Diela je nutné uviesť do dátumu 18.10.2020 (vrátane), inak ho nebude možné zaradiť do výberu. Videozáznam predstavenia je nutné poslať ihneď po jeho zhotovení a spracovaní, a to do 20.10.2020

Porota STP zároveň rozhodla otvoriť výber aj pre diela, ktoré neboli prihlásené, no vzniknú do termínu uzávierky a spĺňajú podmienku slovenského koprodukčného projektu. Záujem o prihlásenie diela a základné informácie o dátumoch uvedenia či autorskom tíme je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: sucasnytanec@gmail.com do dátumu 30.6.2020.

 

Veríme, že v novembri vám budeme môcť odprezentovať to najlepšie zo súčasnej slovenskej tanečnej scény a budeme môcť privítať tanečných profesionálov z celého sveta tak, ako plánujeme.

FOTOGALÉRIA