SPÄŤ NA NOVINKY

Pokračujeme v prípravách na prvú SLOVENSKÚ TANEČNÚ PLATFORMU

Pred časom sme uzatvorili prihlasovanie umelcov na SLOVENSKÚ TANEČNÚ PLATFORMU 2020. Prihlásilo sa spolu 51 diel, z tohto počtu bolo do výberu zaradených 34 diel. Niektoré z diel sme bohužiaľ nemohli zaradiť, nakoľko nespĺňali stanovené kritériá. Kvôli nečakaným udalostiam spojeným s krízou Covid-19 bol harmonogram výberu predstavení dramaturgickou radou platformy pozastavený. Z tohto dôvodu presúvame uzávierku výberu predstavení do programu prvého ročníka tanečnej platformy na jeseň 2020. Predpokladaný termín ukončenia výberu je stanovený na koniec októbra tak, aby mohli umelci odohrať svoje predstavenia začiatkom novej sezóny a členovia rady mali možnosť vidieť ich naživo. Ide hlavne o predstavenia, ktorých premiéra sa kvôli pandémii preložila na jeseň a nemajú k dispozícii videozáznam.

Veríme, že v novembri vám budeme môcť odprezentovať to najlepšie zo súčasnej slovenskej tanečnej scény a budeme môcť privítať tanečných profesionálov z celého sveta tak, ako plánujeme.

FOTOGALÉRIA