SPÄŤ NA KALENDÁR

Jana Tereková: WORKSHOP

Práca s pohybovými kvalitami a kompozičnými postupmi vychádzajúcimi z predstavenia Priviazaní na kôl okamihu. Workshop je určený pre profesionálnych tanečníkov a je príležitosťou na nadviazanie ďalšej spolupráce pre dve pripravované premiéry v sezóne 2020-21.

Dátum: 24.-25.5.2021

FOTOGALÉRIA