sk/en
close

T. Moravanský: INTERPELLATION [Kiosk Festival 2021]

INTERPELLATION je prvou reprízou post-tanečného predstavenia pre tri tanečníčky, ktorého premiéra bola uvedená koncom marca 2021 v online priestore. Prevedenie bolo výsledkom rok a pol dlhého tvorivého a výskumného procesu a spolupráce v rámci viacerých rezidencií, intervencií do galerijných a verejných priestorov. 

S príbehom predstavenia nás oboznamuje hlasový sprievodca za pomoci výkladu mediálnych odkazov, ktoré boli do procesov tvorby zahrnuté. Všetko sa deje na scéne, ktorá okom kamery formálne pripomína motív z digitálneho prostredia softwéru na tvorbu CGI (computer-generated imagery). V situácii sa zároveň dokresľujú prítomné charaktery informáciami a odkrýva ideologické pozadie vlastnej produkcie. Vzniká tak auto-referenčné dielo ako podklad pre budúce vrstvy. 

Situáciou reprízy vstupuje projekt do ďalšej fáze svojho vývoja, ako prenesená plocha určená k novej kontextualizácii, pozorovaniu a priestorovému naslúchaniu. Fyzická prítomnosť pôvodne zúčastnených subjektov tu už nie je podmienkou, čo zostáva je „dôkaz“ v podobe mediálneho archívu, čakajúceho na ďalšiu aktualizáciu. Tento archív tak spolu s odčarovaným kobercom vyráža na turné ako pasívny mobiliár ohraničený svojím okolím.

Koncept, dramaturgia, zvuk: Tomáš Moravanský @institutinstitut
Pôvodné obsadenie a spoluautorky: Miriam Budzáková, Simona Štangová, Nikola Majtanová

 

Dátum a čas:  29.7.2021 o 17:30

Miesto: Stanica S1, Žilina

 

Dátum: 29.07.2021

Čas: 17:30

Miesto: Stanica S1

Mesto: Žilina