sk/en
close

A. Lugo / Divadlo Štúdio tanca: HORROR VACUI

O Horror Vacui

Amplio Espectro (zastúpené Arturom Lugom) spoločne s Divadlom Štúdio tanca experimentovať v kreatívnom procese založenom na znovupoužití (reuse) a recyklácii umeleckého materiálu. Ako východisko slúži dekonštrukcia troch diel z repertoáru Amplio Espectro – Mol (2015), Equivoco // Objecos de uso propio (2018) a Broken Air (2021). Transformácia týchto diel položí základ konceptu pre Horror Vacui – predstavenie nesúce v sebe zozbieraný + morfovaný telesný a choreograficko-obrazový materiál. Výsledok sprostredkúva divákovi silnú pohybovo-vizuálnu skúsenosť, ktorá odhaľuje rôzne spôsoby vnímania tela. Udeje sa tak s použitím objektov, materiálov a ich transformáciou do nového „telobjektu“, spätne pôsobiaceho na okolitý priestor.

Jedinečnosť performance spočíva aj v jej prezentácii, diváci totiž nebudú sedieť v hľadisku, ale prechádzať sa pomedzi objekty a telá, podobne ako v galérii.

V roku 2023 oslavuje projekt Amplio Espectro desať rokov. K tomuto výročiu Amplio Espectro vytvorí sériu hybridných výskumov s cieľom generovať nové nápady, východiská a projekty. Hlavnou tvorivou metódou bude zmiešavanie a recyklácia – celých predstavení, procesov, materiálov, odkazov, ideí, priestorov, ako aj rôznych metód skúmania a spolupráce.

 

O Amplio Espectro

Ide o transdisciplinárny projekt, ktorý vytvorili na jeseň 2013 v Mexico City Joshua Sanchéz, Valentina Ayluardo a Arturo Lugo. Projekt sa snaží budovať kreatívne procesy, ktoré skúmajú možnosti tela, pohybu, obrazu, predmetov a priestorov z rôznych perspektív a jazykov. Tím Amplio Espectro je rôznorodý a preto aj ich projekty intuitívnym, reflexívnym a vzdelávacím spôsobom prechádzajú rôznymi disciplínami. Od roku 2013 Amplio Espectro vytvára diela v rôznych formách spolupráce a tvorivých procesov; performance, inštalácie, grafické intervencie, fotografie, video a inštalácie priestorov prezentované v rôznych priestoroch na národnej a medzinárodnej úrovni ako Aura Dance Festival (Litva), Museo Jumex (Mexiko), Internationales Zentrum für Tanz und Bewegungskunst fabrik Potsdam (Nemecko) či Festival Onésimo González (Mexiko).

 

Arturo Lugo

Absolvoval Centro de Educación Artística „Luis Spota Saavedra“ a Escuela Profesional de Danza de Mazatlán EPDM, bol súčasťou Diplomado Interacciones v meste Oaxaca, bol štipendistom Fondo Nacional de Cultura y Artes (FONCA) 2011 -2012. Získal štipendium od Akademie der Künste, aby mohol byť súčasťou programu Young Academy 2017-2018 v Berlíne v Nemecku.

Od roku 2011 pracoval ako performer, umelecký riaditeľ, kostýmový výtvarník a svetelný dizajnér pre rôzne umelecké projekty v Mexiku, Nemecku a Spojených štátoch.

Od roku 2013 tvorí a umelecky spolurežíruje projekt Amplio Espectro, kultúrnu organizáciu LA SANTA CULPA a od roku 2014 ateliér tun_projekt. Arturo Lugo tiež koordinuje laboratórium ATLAS << mapy- obrazy a pohyb >>, kde tiež vyučuje.

Od roku 2014 je súčasťou tvorivého tímu a producentom MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU MÚZICKÝCH UMENÍ Cuatro x Cuatro: FESTIVAL4x4 v réžii Shanti Vera v Mexiku.

 

Spolupráca Artura Luga a Divadla Štúdia tanca je pre nás dôležitá, lebo:

Pracuje spôsobom „open source“ – t.j. „vlastníctvo“ diela neprináleží konkrétnemu človeku či kolektívu, ale je rovnako „majetkom“ všetkých. Rovnakým spôsobom, ako býva neuchopiteľná a nevystopovateľná inšpirácia a ovplyvňovanie (sa), aj autorstvo umenia môže byť problematické. V DŠT veríme, že z umenia pramení poznanie, ktoré by malo byť dostupné rovnako pre všetkých bez rozdielu. Práve týmto predstavením chceme na spomínanú skutočnosť upozorniť a zároveň ponúknuť princíp spoločného zdieľania ako alternatívne východisko pre viaceré otázky človeka a spoločnosti.
Na pozadí mnohých simultánne prebiehajúcich kríz v (post) covidovej dobe je volanie po ekologickosti a udržateľnosti stále hlasnejšie a svet umenia v tom nie je výnimkou. Tvorbu diela Horror Vacui spolu s našim umeleckým súborom bude mať z najväčšej miery na starosti Arturo Lugo – jeden umelec, ktorý okrem choreografie bude zodpovedný aj za adaptáciu svetelného dizajnu, scénografie a kostýmov z pôvodných predstavení s podporou nášho technického a produkčného tímu bez nutnosti procestovania ďalších zaoceánskych spolutvorcov. Celý proces sa tak stáva ekologicky šetrnejším. Systém re-use nám predstaví recyklované nápady kolektívu Amplio Espectro z minulosti (v našom kontexte neznáme), z ktorých vytvoríme nový celok.
Dielo Horror Vacui v sebe nesie prvky umeleckej inštalácie, divadla objektu, súčasného tanca, a pracuje s nimi rovnocenne v horizontálnej rovine. Výsledný tvar sa teda rovnako prihovára návštevníkom galérií, priaznivcom postdramatického a vizuálneho divadla, ako aj pohybového umenia. Prácou s rôznymi médiami súčasne chceme inšpirovať transdisciplinárny dialóg a podnietiť vzájomnú spoluprácu umeleckých sfér. V Banskej Bystrici majú domov tvorcovia z rôznych umeleckých oblastí, dielo Horror Vacui vytvorí križovatku pre ich vzájomné vnímanie sa.

Premiéra: 16.12.2022