sk/en
close

Silvia Bakočková

Neviem, no tuším. Keď tancujem, tuším jasnejšie.

Tanec je pre mňa jedným z najúčinnejších prostriedkov pre nekonečné zoznamovanie sa samej so sebou, so všetkým. Je územím s veľkou mierou slobody, kde môžem byť súčasne s telom aj s mysľou. Pri vhodnom použití, navádza k disciplíne bez násilia, k zodpovednosti za pohyb vlastnej mysle, tela, ku kultivácií. Je prostriedkom pre kalibráciu, liečbu, hľadanie rešpektu, pokory, trpezlivosti, spontánnosti, harmónie a univerzálnosti. Tanec je, domnievam sa, jedným z najprirodzenejších a najuniverzálnejších ľudských prejavov, a preto verím, že môže byť užitočný nielen pre mňa, ale aj pre každého, kto príde k odhodlaniu tancovať alebo tanec pozorovať.

Silvia (*1995, Bratislava, SK) pôsobí v oblasti súčasného a moderného tanca ako pedagóg, tanečník, performer, ale aj manažér v ziskovej i neziskovej sfére. Je absolventkou Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave. Svoje štúdium prehĺbila na Katedre tanečnej tvorby VŠMU. V diplomovej práci sa sústredila na tému Dynamického vzťahu kontrolovaného a intuitívneho pohybu a jeho vplyvu na dosiahnutie efektívneho fungovania tela v súčasnom tanci. Zhrnutie svojej práce publikovala v sérií článkov v časopise Tanec. Ako pedagóg spolupracovala so Slovenskou reprezentáciou v synchronizovanom plávaní, kde hľadala efektívne nastavenie vzťahu intuitívneho, inštinktívneho a kontrolovaného pohybu v kontexte športu. Ako performer spolupracovala s choreografmi ako je: Willi Dorner (Bodies in Urban Spaces), Yuri Korec (Sapiens Territory), Marta Poláková (výskumný projekt - Expresivita pohybu cez Labanova Effort Theory). Študuje taktiež podnikový manažment na City University of Seattle. V súčasnosti je na zahraničnom pobyte v rámci programu Erasmus+ na EPHEC University v Bruseli. Manažérske zručnosti aktuálne uplatňuje v Platforme pre súčasný tanec – PlaST, kde spolupracuje na projektoch: Slovenská tanečná platforma, Tanečná sezóna, Re/branding súčasného tanca, ako aj na celoročnom chode platformy. Momentálne taktiež pôsobí ako pedagóg moderného a súčasného tanca na Súkromnom konzervatóriu v Nitre a na Súkromnej ZUŠ Tralaškola.

Verím, že budovanie prepojení a prelievanie informácií priamo vo mne, ako aj medzi (zdanlivo odlišnými) odbormi, ktorým sa venujem, je nielen spôsobom, ako svoju prácu zefektívňovať, ale aj spôsobom ako prinášať riešenia tam, kde sa nehľadajú jednoducho.

SILVIA V POHYBE (M. Poláková: Expresivita pohybu cez Labanova Effort Theory)

Yuri Korec & Co.: SAPIENS TERRITORY

Kde končí telo a začínajú šablóny, do ktorých ho každodenne vtesnávame? Je vôbec ešte možné ich odlíšiť alebo za tie roky zrástli do neoddeliteľnej skrumáže, ako zlomená noha do sadry? Yuri Korec sa v diele Sapiens Territory zaoberá násilím, ktoré na sebe páchame, aby sme zamaskovali, kým sme. Ale aj násilím, ktoré nás chráni pred sebou samými alebo okolím, ktoré na nás upiera zrak skoro neustále.

Koncept a choreografia: Yuri Korec
Choreografia a performancia: Eftychia Stefanou, Jakob Jautz, Eva Priečková, Silvia Bakočková, Zuzanna Pruska, Michal Toman, Alica Šaling
Dramaturgia: Ivana Rumanová
Scénografia a svetelný dizajn: Matúš Ďuran, Tomáš Hubinský
Hudba: Matúš Bolka
Produkcia: Skrzprst
Fotografie: Pavol Jendruš, Noro Knap, Ctibor Bachratý

Premiéra: 09.10.2020, Bratislava v pohybe/A4 – priestor súčasnej kultúry, Bratislava

VIAC O DIELE