sk/en
close

Soňa Kúdeľová

Soňa pôsobí na scéne súčasného tanca na Slovensku ako choreografka, tanečnica, performerka a príležitostná lektorka. Je zakladateľkou oz CHAOSMOS (spolu s vizuálnym umelcom Borisom Vitázkom). Študovala tanec na konzervatóriu v Banskej Bystrici a Estetiku na filozofickej fakulte, UK v Bratislave. Teoretické štúdium smerovala na hľadanie paralel tanca a iných druhov umenia. Štúdium ukončila prácami s témami “Analýza pohybu vo filme Wima Wendersa Pina” a “Postmoderné tanečné umenie a jeho reflexia vo výtvarnom umení”.

Vo svojich tvorivých procesoch skúma a objavuje nové prístupy v performatívnom umení a ich presahy od tanečného smerom k vizuálnemu a experimentálnemu hudobnému umeniu, k práci s objektom, či somatické experimenty. Čerpaním z každodennej performativity získava skúsenosť a poznanie ako uchopiť seba, v zhluku dnešnej spoločnosti, aj podstatnú motiváciu a kreatívnu spontánnosť v procese tvorby. Vytvára kolektívne spolupráce s vizuálnymi, hudobnými a intermediálnymi umelcami v ktorých spoločne testujú hranice umeleckých vyjadrení v jednom čase a priestore. Skrz výskum tela a mysle, meniacich sa v čase, sa pohybuje v témach sociálno-psychologickej adaptácie, medziľudských vzťahov a spoločnosti.

Vytvorila tri sólové tanečné inscenácie, ktoré tvoria trilógiu – Autopilot (Batyskaf 2017), Autocorrect (Batyskaf 2019) a Autonomy (chaosmos 2021), a performatívny participatívny formát Zvuky ticha (Štipendijný projekt 2020), ktorý sa venuje práci s ne-tanečníkmi. 

Spolupracovala na projektoch Manifest Možností (Fornayová), GAME (Danielis), Custom View (Danielis), Do Dna (mimoOs), Čiary (Šicko, Pastirčák, Sliepková/ Biela Noc) a iné. 

Je spoluzakladateľkou vzdelávacieho projektu Telohra, členkou rady PlaST – Platforma pre súčasný tanec a Koordinátorkou Rezidenčného centra pre tanec a performatívne umenie - Telocvičňa v Novej Cvernovke.

www.sonakudelova.dance

S. Kúdeľová, B. Vitázek: AUTONOMY

“Neprerušuj svoje myšlienky slovami. Vojdi a usaď sa v tichu.”
Predstav si (pekuliárny) pohyb, myseľ a telo, ako objekty pozorovania a ohýbania, počuješ?

“Tento proces vs. dielo, je moje rezonujúce telo a moja tancujúca myseľ. Návaly rezonancií v rôznych častiach bytu, ako dlhodobý rituálny performatívny experiment, mi pomáhajú zachytávať prieniky medzi sebou ako tanečnicou a sebou ako človekom. Celý rok obsesívne skúmam a analyzujem vystreľovanie impulzov, ktoré moja myseľ produkuje. A telo prežíva.”

Autonomy je proces.
a je dielo o tvorbe diela.
Je vlastnou terapiou, je učením sa a prijímaním vlastnej autonómnosti.
Sólové vizuálno – tanečné predstavenie je bodkou AUTO trilógie Kúdelovej tvorby.

 

Koncept, choreografia, text a tanec: S. Kúdeľová
Hudba a vizuál: B. Vitázek
Dramaturgia Kúdeľová, Vitázek,
Dramaturgia textu: Z. Husárová
Produkcia: Chaosmos
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Partnerom projektu je Bratislavský samosprávny kraj.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.