sk/en
close

Stanislava Vlčeková

Choreografka, tanečnica a tanečná pedagogička. Absolvovala štúdium na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici a na Hudobno-tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Je súčasťou a tvorcom v Debris Company. Ako choreografka spolupracuje na rôznych divadelných inscenáciách a medzižánrových dielach. Pedagogicky pôsobí divadelnej fakulte VŠMU na katedre hereckej tvorby. Orientuje sa na súčasné tanečné techniky a partnering spolu s tanečníkom Danielom Račekom. Získala niekoľko ocenení – napríklad cenu poroty SAITANA International Dance 2002 (Japonsko), ocenenie TAOS 2009 – tanečná osobnosť sezóny za inscenácie Jablko (elledanse) a Hexen (Debris Company) či tretie miesto na srbskej súťaži choreografických miniatúr 2012 za choreografiu Rose (Balet Bratislava).