sk/en
close

Eva Priečková

Eva Priečková je (ne)závislá pohybová umelkyňa pôsobiaca na Slovensku. Vo svojom výskume vyvracia koncept tanečnej virtuozity a dokonale ovládaného a vycvičeného tela. Zameriava sa na fenomén pohybu v každodennom živote a jeho rozvoj v komunite. Jej východiskom je koncept zdieľaného zážitku, vtelenej skúsenosti a tvorivého pozorovaného flow. Pomocou somatických zadaní sa snaží upozorniť na individuálne či kolektívne potreby a možnosti tela a stimulovať slobodnú kreativitu bez hodnotiaceho systému a potreby vytvárať dogmatický pohybový slovník. Výsledkom tejto praxe môžu byť pravidelné stretnutia, prechádzky po meste, workshopy, performatívne prednášky a kolektívne rekreácie. Ako performerka a choreografka sa zaujíma o interdisciplinárne a experimentálne prístupy, komunitné projekty a situácie mimo tanečného baletizolu. Aktuálne pôsobí ako doktorandka na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne.

Za dôležité považuje najmä spolupráce s umelcami/kyňami a teoretikmi/tyčkami naprieč disciplínami: Zuzana Žabková, Saghar Hosseinpour, Fergus Johnson, Katarína Poliačiková  (Bodies in trouble, Harvesting darkness, Berghain duets series, Learning water, salty eyes), Jonáš Gruska, Ján Solčáni, Jakub Juhás, Andráš Cséfalvay, Zoltán Czakó, Silvia Sviteková, Maja Štefančíková (Kolektívna rekreácia: ShSssh...It’ll be OK!), Peter Šavel (.Dotyk, Kvint et sense), Yuri Korec (d-body-m, Sapiens Territory), Tomáš Procházka (.Dotyk, Moja láska), kolektív mimoOs (Diaries of touch, vzdelávanie Telo- hlas- komunita), kolektív Apart, kolektív Falošný pohyb (medziodborová spolupráca czakó vs juhás), Schaubmarov mlyn v Pezinku (Masážny salón Eva), Yoga House Bratislava (pohybové vzdelávanie pre verejnosť Beeing flow)

Zúčastnila sa medzinárodného projektu Through the text v Dijone vo Francúzsku a semestrálneho pohybu na konzervatóriu MUK vo Viedni alebo mesačnej tanečnej stáže zameranej na medzikultúrny dialóg v Číne. Vyššie spomenuté diela boli prezentované v rámci festivaloch na Slovensku, Českej republike, Nemecku, Maďarsku, Rakúsku, Čile či v Mexiku.

V novembri 2016 ukončila trojmesačné tanečné vzdelávanie Smash v Berlíne, ktoré jej pomohlo redefinovať pohybové vzorce využívané v tvorivom procese. Pravidelne sa zúčastňuje hlasovo pohybového vzdelávania The world is sound v Berlíne a navštevuje komunitné centrum Ponderosa, kde načerpáva nové impulzy a kontexty. Výber z týchto vzdelávaní prezentovala aj vo svojom performatívnom príspevku na deviatom ročníku konferencie JAMU (2019) pod názvom Unknown as a Research Method in Performing Arts. 

 

Bližšie o jej praxi sa môžete dozvedieť tu: 

https://www.evprieckova.com

https://www.unseen.help/sk/prieckova_sj/